Powered by Smartsupp

Základní kontrolní postupy uplatňované při řízení příspěvkové organizace, směrnice a vnitřní předpisy a finanční kontrola

Určeno pro: ředitele, ekonomy, interní auditory, zaměstnance zřizovatelů a další osoby, které se podílí na řízení nebo kontrole hospodaření příspěvkových organizací

Cíl: seminář se bude věnovat zavedení kontrolních mechanismů uplatňovaným při řízení příspěvkové organizace. Výklad bude postaven na praktických příkladech. Diskuze je vítána.

Program semináře:

správný postup při vydávání směrnic, platnost, účinnost, publikace apod.

základní kontrolní mechanismy při nakládání s majetkem (pořizování, evidence, vyřazení a likvidace)

zásoby – evidence, kontrola, inventarizace

kontrola nakládání s hotovostí a peněžními prostředky na bankovních účtech

správa pohledávek

nastavení efektivního fungování finanční kontroly

  • předběžná kontrola, tj. schvalování příjmů a výdajů
  • průběžná a následná kontrola
  • základní zásady kontroly v návaznosti na připravovanou novelu zákona o finanční kontrole

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 11. června 2024, 9.00 - 13.30
  • Variabilní symbol: 21127
  • Stav: Připravujeme
Cena: 2 790 Kč Objednat