Powered by Smartsupp

Základy práva pro neprávníky po rekodifikaci soukromého práva, 5. vyd.

Autor: Moravec Tomáš a kolektiv

 • Kód produktu: 60862
 • Nakladatelství: Vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
 • Počet stran: 296
 • Vazba: brož., 15 x 20,5 cm
 • ISBN: 978-80-7380-826-6
 • Datum vydání: říjen 2020
 • Běžná cena s DPH: 450 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 30%
 • Ušetříte: -135 Kč
 • Vaše cena s DPH: 315 Kč
ks
  V prodeji

Páté přepracované a aktualizované vydání publikace čtivou a srozumitelnou formou seznamuje čtenáře se základy práva a vývojem právní filozofie, s hlavními právními pojmy a jejich výkladem (právo, prameny práva, právní normy, výklad a realizace práva, systém práva, právní poměry, zákonnost a právní odpovědnost aj.) a také se základní problematikou státovědy (stát, formy státu, funkce státu apod.), jež s teorií práva úzce souvisí. Publikace se dále zabývá nejen oblastí hmotného práva, ale i práva procesního, zejména občanským soudním řízením. Publikace naopak neobsahuje problematiku správního a trestního řízení, která je upravena v jiných učebních pomůckách. Oproti čtvrtému vydání publikace reaguje na dílčí novely, které byly přijaty po rozsáhlé rekodifikaci soukromého práva a publikace tak odpovídá platné právní úpravě v České republice. Publikace je určena především studentům neprávnických vysokých a vyšších odborných škol, které mají ve svých studijních programech právní disciplíny zařazeny. Může však sloužit i jiným zájemcům o právnickou problematiku, včetně potřeb široké veřejnosti.

Chcete se na něco zeptat?