Powered by Smartsupp

Zákon o platebním styku - komentář

Autor: Beran, Doležalová, Strnadel, Štěpánová

  • Kód produktu: 10936
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 676
  • Vazba: váz,. 14 x 20 cm
  • ISBN: 978-80-7400-369-1
  • Datum vydání: prosinec 2011
  • Vaše cena s DPH: 1 030 Kč
ks
    V prodeji

Nový zákon o platebním styku z roku 2009 přinesl řadu zásadních novinek v oblasti soukromoprávní úpravy vztahů mezi poskytovateli platebních služeb a jejich klienty a v oblasti regulace tzv. nebankovních poskytovatelů platebních služeb (např. mobilní operátoři nebo vydavatelé platebních karet). Zákon transponuje do českého práva několik evropsky´ch předpisů, zejména směrnici o platebních službách. Autoři komentáře podrobně analyzují jednotlivá ustanovení zákona, upozorňují na sporné otázky a nastiňují možnosti jejich řešení. Přihlížejí přitom k vy´kladovy´m stanoviskům Evropské komise, k vy´sledkům jednání transpoziční skupiny složené ze zástupců člensky´ch států, k zahraniční odborné literatuře a k aplikační praxi České národní banky.

V komentáři je zohledněna i poslední rozsáhlá novela zákona o platebním styku z května 2011, která nově upravila otázky spojené s vydáváním elektronicky´ch peněz a provozováním platebních systémů.

Chcete se na něco zeptat?