Powered by Smartsupp

Zásoby, skladové hospodářství, nedokončená výroba – rozpracovanost pro rok 2024 - teorie je základ, ale důležitý a zásadní je praktický postup • prezenčně i on-line

Určeno pro: účetní, pro pracovníky účetních a poradenských firem, a pro ekonomické pracovníky mající na starosti výrobu. Je vhodný i pro začínající a mírně pokročilé účetní, stejně tak i pro pracovníky, kteří mají na starosti zásoby.

Cíl: tento seminář je veden s využitím dlouholetých a praktických zkušeností lektorky jak ve výrobním podniku, ve farmaceutické firmě, tak i ve výzkumných ústavech. Výklad nejen dle právních předpisů, ale také z pohledu praktických poznatků a zkušeností lektorky. Výklad bude doplněn příklady z praxe, které se v učebnicích ani ve škole nedozvíte. Absolventi tohoto semináře budou znát správný postup při pořizování a oceňování zásob, dále účtovat zásoby, výrobu a budou znát i problematiku ocenění a účtování nedokončené výroby, a také i řádné vedení skladového hospodářství.

BONUS V PODOBĚ KONZULTACE ZDARMA PŘI ÚČASTI NA PREZENČNÍ VÝUCE - přednášející, paní Hana Kovalíková, Vám bude cca 1 hodinu po semináři k dispozici, abyste se jí mohli zeptat na to, co konkrétně potřebujte řešit. Pro takovou konzultaci je vhodné si přínést s sebou doklady, kterých se bude konzultace týkat.

Program semináře:

 • výklad aktuálních předpisů
 • účtování pořízení zásob materiálu a zboží – způsob A nebo B
 • naskladnění, převody mezi sklady
 • vyskladnění
 • zásoby přijaté či předané mimo účetní jednotku, normy úbytků a ztratné
 • převod mezi sklady
 • postup nejen účetní, ale i evidenční při tzv. traťových dodávkách, dopady i na fakturaci a DPH s vazbou na kupní smlouvy
 • prodej zásob
 • drobný hmotný majetek jako zásoby
 • zásoby účtované přímo do spotřeby s vazbou na vnitřní směrnici
 • darované zásoby, vzorky zásob
 • obaly vazba na skladové zásoby a následný jejich prodej
 • inventarizace
 • inventarizační rozdíly
 • ocenění a účtování nedokončené výroby - rozpracovanosti
 • přirozené úbytky zásob
 • normy úbytků a ztratné
 • reklamace dodaných zásob
 • bonusy, skonta, slevy
 • likvidace nespotřebovaných zásob
 • proexpirované zásoby – dopad do účetnictví a daně z příjmů
 • nejčastěji se objevující chyby a jejich řešení
 • vnitropodnikové směrnice
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 4. června 2024, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 21124
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 890 Kč Objednat