Powered by Smartsupp

Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení u DPP od 1.7.2024

Určeno pro: personalisty, mzdové účetní, vedoucí zaměstnance

Program semináře:

  • Dohody o provedení práce od 1.7.2024 • podmínky účasti na pojištění a odvodu pojistného • administrativní povinnosti
  • Elektronizace dávek nemocenského pojištění • informace o připravovaných změnách od 1. 1. 2025
  • Zákon o nemocenském pojištění od 1.1.2024 • technická novela zákona
  • Aktuální otázky nemocenského pojištění • spolupráce zaměstnavatelů a OSSZ • podklady pro výplatu dávek nemocenského pojištění • starobní a invalidní důchodci • podpůrčí doba • ukončení dočasné pracovní neschopnosti při uznání invalidity • sdělování údajů pro účely zákona o zaměstnanosti atp.
  • diskuze • odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 21. června 2024, 9.00 - 13.00
  • Variabilní symbol: 26247
  • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat