Ing. Vladimíra Jordová

Auditorka, Olomouc
03.10.2018 Začínající účetní • třídenní seminář • 3., 8. a 9. 10. 2018 Připravujeme Olomouc Detail semináře
11.10.2018 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek z účetního a daňového hlediska po změnách roku 2018 Připravujeme Ostrava Detail semináře
16.10.2018 Inventarizace majetku a závazků • důležitá příprava na účetní závěrku Připravujeme Zlín Detail semináře
17.10.2018 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek z účetního a daňového hlediska po změnách roku 2018 Připravujeme Brno Detail semináře
19.10.2018 Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2018 • důležitá příprava na účetní závěrku Připravujeme Hradec Králové Detail semináře
25.10.2018 Inventarizace majetku a závazků • důležitá příprava na účetní závěrku Připravujeme Brno Detail semináře
29.10.2018 Inventarizace majetku a závazků • důležitá příprava na účetní závěrku Připravujeme Ostrava Detail semináře
05.11.2018 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek z účetního a daňového hlediska po změnách roku 2018 Připravujeme Olomouc Detail semináře
07.11.2018 Inventarizace majetku a závazků • důležitá příprava na účetní závěrku Připravujeme Olomouc Detail semináře
22.11.2018 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek z účetního a daňového hlediska po změnách roku 2018 Připravujeme Zlín Detail semináře
07.12.2018 Účetní závěrka roku 2018 Připravujeme Olomouc Detail semináře
13.12.2018 Účetní závěrka roku 2018 Připravujeme Ostrava Detail semináře
18.12.2018 Účetní závěrka roku 2018 Připravujeme Zlín Detail semináře