Powered by Smartsupp

Mzdy a odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr • změny od 1. 7. 2024 a 1. 1. 2025

Určeno pro: Mzdové účetní, personalisty, majitelé firem a všem dalším zájemcům o tuto problematiku.

Obsah semináře:Vývoj v oblasti mezd a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v roce 2024, řešení problematických situací v teorii a praktických příkladech. Aktuální legislativa a její očekávané změny v průběhu roku 2024 a následujících letech.

 • Zdravotní a sociální pojištění
 • Odvody pojištění v případě zaměstnání malého rozsahu
 • Odvody pojištění u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Povinnosti zaměstnavatele v případě doměřování zdravotního pojištění do minima
 • Daň z příjmů ze závislé činnosti
 • Daňové a nedaňové náklady zaměstnavatele
 • Zaměstnanecké benefity
 • Osvobozené příjmy zaměstnance
 • Příjmy, které u zaměstnance nejsou předmětem daně
 • Novela zákoníku práce
 • Dovolená u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Výpočet nároku na dovolenou v komplikovaných případech
 • Srážky ze mzdy
 • Stručné a přehledné příklady k jednotlivým tématům
 • Aktuality ke dni konání semináře, očekávané změny v roce 2024 a 2025
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 31. května 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 26217
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat