O časopisu Praktická personalistika

Praktická personalistika

Praktická personalistika

Odborný dvouměsíčník pro personalistickou praxi v českém prostředí podává komplexní přehled aktuálních legislativních změn a zásadních judikátů, řeší otázky pracovního práva, odměňování, personálního řízení a managementu. Výklad personální agendy od A do Z je zpracován formou srozumitelných článků, případových studií, příkladů z praxe, modelových situací. Autorský kolektiv je sestaven z renomovaných autorů.

V každém čísle lze najít pravidelnou rubriku Přehled nových právních předpisů a rubriku Z rozhodovací praxe soudů, obojí s krátkou a stručnou charakteristikou. Pravidelnou součástí časopisu Praktická personalistika je i rubrika Dotazy a čtenářsky velice oblíbená rubrika VZOR.

K předplatnému pro rok 2022 obdrží předplatitelé zdarma jako dárek sešitové vydání publikace Zákoník práce 2022, která vyšla v lednu 2022.

Předplatné je automaticky prodlužováno do dalšího roku. Zálohovou fakturu naleznete vždy v lednovém čísle pro daný rok. Daňový doklad zasíláme po zaplacení zálohové faktury. Zákazníci, kteří odebírají tištěnou verzi časopisu mají zároveň možnost pořídit elektronické předplatné za zvýhodněnou cenu s 50% slevou.

Pravidla rubriky Odpovídáme na dotazy čtenářů

Služba zodpovídání odborných dotazů je určená pouze pro předplatitele a je pro ně poskytována zdarma. Prosíme proto o uvedení IČO, popř. čísla zálohové faktury a adresy. Dotazy přijímáme pouze v písemné podobě, nejlépe e-mailem, případně faxem nebo poštou. Dotazy jsou dále přeposílány fundovaným externím odborníkům, kteří s časopisem spolupracují. Doba pro odpověď činí minimálně 2 týdny (na telefonické dotazy nejsme tedy schopni obratem odpovídat). Odpovědi jsou po zpracování zaslány tazatelům zpět na jimi uvedenou adresu. Vybrané dotazy, které by mohly osvětlit problematiku také ostatním čtenářům, jsou v časopise anonymně otisknuty. Naší snahou je poskytnout čtenářům základní orientaci v problému, nemůžeme však nahrazovat daňovou ani právní kancelář. Z důvodu značného množství dotazů docházejících do redakce časopisu není v našich silách zodpovědět jednomu předplatiteli více jak tři dotazy ročně. Současně si vyhrazujeme právo odmítnout dotaz, u kterého nelze předplatitele identifikovat, dotaz neúplný, nejasný či jinak nelogický a dotaz zabývající se výpočty (např. mzdy, náhrady škody apod.) či jinou konkrétní situací.

Kontakt pro zasílání čtenářských dotazů:

Pochopová

Jana Pochopová

e-mail: pochopova@anag.cz
tel.: 585 757 422
kontaktní adresa:
ANAG, spol. s r.o., Kollárovo nám. 698/7, Olomouc 9, 779 00

Kontakt pro ostatní dotazy:

Zajíčková

Ing. Blanka Zajíčková (distribuce časopisů)

e-mail: zajickova@anag.cz
tel.: 585 757 423
kontaktní adresa:
ANAG, spol. s r.o., Kollárovo nám. 698/7, Olomouc 9, 779 00