Powered by Smartsupp

Pracovní úrazy a nemocí z povolání • zdravotní způsobilost zaměstnanců k výkonu práce • agenturní zaměstnání a řešení pracovních úrazů • prezenčně i on-line

Určeno pro: pro mzdové účetní, personalisty, zaměstnance zabývající se ochrannou bezpečnosti práce a vedoucí zaměstnance

Cíl: seznámit posluchače s povinnostmi zaměstnavatelů v oblasti praktického zajištění provádění při řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání. Součástí akce budou podrobné materiály obsahující celou řadu závazných vzorů, tiskopisů, příkladů a doporučených vnitřních firemních předpisů.

Program semináře:

výčet právních předpisů upravujících problematiku pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2024

 • povinnosti zaměstnavatelů s odkazem na Zákoník práce – povinnosti zaměstnavatelů nepřipustit, aby zaměstnanec byl pro výkon práce zdravotně nezpůsobilý, předcházení rizik na pracovišti zaměstnance, školení zaměstnanců v oblasti BOZP, zabezpečení ochranných osobních prostředků pro zaměstnance a kontroly na pracovištích o dodržování bezpečnosti práce, výčet nejdůležitějších bodů • protokoly a plány v oblasti školení prevence předcházení případných možných pracovních úrazů • obecná odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úraz zaměstnance

přihlášení zaměstnavatele k povinnému úrazovému pojištění, dle vyhlášky 125/1993 Sb. o povinném úrazovém pojištění • povinnosti zaměstnavatele, termín odvodu úrazového pojistného – Kooperativa • názorné ukázky – příklady výpočtu a odvodu pojistného • úrazové pojistné z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

pojem pracovní úraz a nemoc z povolání podle Zákoníku práce a dalších prováděcích předpisů

 • pracovní úrazy u zaměstnavatelů odměňovaných platech
 • řešení úrazů žáků a studentů v době výuky
 • úrazy při cestě do a ze zaměstnání
 • úrazy při plnění pracovních úkolů
 • úrazy při cestě na stravování a ze stravování, úraz při samotném stravování v jídelně
 • zkoumání případných uznání úrazu, jako pracovní při jednorázové fyzické zátěži v přímé vazbě na činnosti, které souvisí s náplní práce zaměstnance
 • úrazové pojištění u statutárů, souběh výkonu práce statutára a zaměstnance
 • rozbor: Nařízení vlády 170/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů O povinné evidenci a řešení pracovních úrazů - kniha úrazů a její obsah • hlášení a zasílání protokolu o pracovním úrazu na pojišťovnu, a další instituce • bsah protokolu – jeho řádné vyplnění, popis úrazového děje, a další důležité údaje
 • rozbor: Nařízení vlády 277/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů O náhradě za bolest a O náhradě za ztížené společenské uplatnění • zvýšení náhrady za bolest a za ztížené společenské uplatnění od 1.1.2024 • srážky ze mzdy z úrazového příplatku - § 299 OSŘ

postupy při zajištění poskytování jednotlivých náhrad za újmu na zdraví způsobenou pracovním úrazem nebo zjištěnou nemocí z povolání

 • co je náhrada za ztrátu na výdělku dle § 271a) praktické výpočty, krácení případné výše náhrady v případech uvedených v § 271 Zákoníku práce • kdo tuto náhradu vyplácí – zaměstnavatel, nebo pojišťovna? • průměrný výdělek pro stanovení dané náhrady dle § 271m) Zákoníku práce • součinnost zaměstnavatele a příslušné pojišťovny • tiskopisy • poznatky z praxe • exekuce – srážka z náhrady za újmy na zdraví
 • co je náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání – tzv. poúrazová renta? • jednorázová valorizace výše této náhrady od roku 2024 • pojem tzv. stop průměrného výdělku • řada názorných ukázek výpočtů – různé varianty
 • postupy při uplatnění náhrady za bolest a za ztížené společenské uplatnění • valorizace daného bodu od 1.1.2024
 • další možné zákonné náhrady – za účelně vynaložené náklady spojené s léčením, a náhrada věcné škody
 • náhrady škody pozůstalým rodinným příslušníkům – náhrada přiměřených nákladů spojené s pohřbem, jednorázová náhrada pro pozůstalé, náhradu na výživu pozůstalým a náhrada věcné škody

zákoník práce a výpověď pro invaliditu z důvodů pracovního úrazu a nemocí z povolání

 • povinnost zaměstnavatele ve smyslu § 41 Zákoníku práce přeřadit zaměstnance na jinou práci • přechod zaměstnance z dlouhodobé pracovní neschopnosti do invalidity, nebo snížené způsobilosti k výkonu práce pro nemoc, pracovní úraz či zjištěnou nemoc z povolání • Zákoník práce a výpověď z pracovního poměru s následným nárokem na odstupné a to podle § 52 odst. d). • mimořádné pracovně lékařské prohlídky a posudek o dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance v důsledku pracovního úrazu, či zjištěné nemoci z povolání • dopady odstupného na další právní předpisy daňové předpisy, exekuce – souběh příjmů • odstupné a nezabavitelná částka

agenturní zaměstnanec a jeho zdravotní způsobilost k výkonu práce

 • základní povinnosti agentury práce vůči agenturnímu zaměstnanci ve vazbě na pracovně lékařské prohlídky • právo uživatele agenturního zaměstnance na informace o zdravotní způsobilosti agenturního zaměstnance ke způsobilosti k výkonu práce u uživatele • pracovní úraz agenturního zaměstnance u uživatele a jeho řešení

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 13. června 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 21134
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 790 Kč Objednat