Powered by Smartsupp

JUDr. Eva Šromová

JUDr. Eva Šromová je původem z Uherského Brodu a je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jejím prvním zaměstnavatelem byla Správa CHKO Bílé Karpaty, následovala praxe podnikové právničky, právničky okresního úřadu, praxe v oblasti legislativy a veřejné správy na Ministerstvu vnitra. Nyní pracuje řadu let jako právnička Městského úřadu Vlašim. S kolegy řeší otázky spadající do oblasti správního řízení i přestupkového řízení – pracuje v přestupkové komisi, a rovněž se zaměřuje na oblast exekučního řízení, která na správní, resp. přestupkové řízení navazuje. Dále spolupracuje při uzavírání smluv podle nového občanského zákoníku. Další oblastí její práce je příprava vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení města a vnitřních předpisů města. Rovněž zasedá jako soudce přísedící. Dříve publikovala a přednášela jako lektorka v záležitostech týkajících se staveb na cizích pozemcích, cest na cizích pozemcích a veřejného prostranství. Se soustavnými změnami právní úpravy se těmito rozsáhlými tématy zabývá už pouze v konkrétních případech.