Powered by Smartsupp

Andreas Moritz

Andreas Moritz byl lékařský jasnozřivec praktik ajurvédy, iridologie, shiatsu a vibrační medicíny a také spisovatel a umělec. Narodil se v roce 1954 v jihozápadním Německu a již v raném věku se potýkal s několika vážnými chorobami, což jej ještě jako dítě přivedlo ke studiu stravy, výživy a různých metod přírodní léčby.

Ve věku 20 let dokončil studia iridologie (diagnostické metody založené na interpretaci oka) a dietetiky. V roce 1981 začal v Indii studovat ajurvédskou medicínu a tato studia dokončil v roce 1991 jako kvalifikovaný praktik ajurvédy na Novém Zélandě. Moritze neuspokojovala pouhá léčba příznaků nemocí, ale věnoval se ve svém životě spíše pochopení a léčbě základních příčin chorob. Díky tomuto celostnímu přístupu měl velký úspěch u případů nemocí v terminálním stadiu, kdy se konvenční léčebné metody ukázaly jako bezvýsledné.

Od roku 1988 začal praktikovat japonské léčebné umění shiatsu, které mu poskytlo vhled do energetického systému těla. Navíc se osm let věnoval výzkumu vědomí a jeho důležité úlohy v oblasti medicíny mysli i těla.

Během svých rozsáhlých cest po celém světě Andreas konzultoval s hlavami států a členy vlád v Evropě, Asii i Africe a přednášel na téma zdraví, medicíny mysli a těla a spirituality.

Na rozsáhlých internetových stránkách věnovaných zdraví http://www.curezone.org/ měl Moritz bezplatné fórum „Ask Andreas Moritz“. Kolem roku 2006 sem sice přestal psát, fórum však stále obsahuje bohatý archiv jeho odpovědí na tisíce otázek na řadu zdravotních témat.

Od přesídlení do Spojených států v roce 1998 se Moritz zapojil do rozvoje nového a novátorského léčebného systému nazvaného Ener-Chi Art, který se zaměřuje na základní příčiny mnoha chronických nemocí.

Ener-Chi Art vytváří řadu olejomaleb kódovaných světelnými paprsky, které dokážou okamžitě obnovit proudění životní energie (čchi) v tělesných orgánech a soustavách. Moritz je také tvůrcem metody Sacred Santémony – Divine Chanting for Every Occasion, efektivního systému speciálně vytvořených zvukových frekvencí, které dokážou během okamžiku transformovat hluboko uložené obavy, alergie, traumata a mentální či emocionální bloky do podoby užitečných příležitostí k růstu a inspiraci.

V říjnu 2012 se Andreas odebral do vyšších sfér. Andreasovo dědictví zahrnuje práci ohromného rozsahu, o jejíž výsledky se vždy štědře dělil se svými čtenáři, kolegy i příznivci. Jeho videa na YouTube, zdarma poskytované informace týkající se zdraví a moudrá slova naleznete na adresách:

Nadace Andreas Moritz Light Trust je nezisková nadace podle odstavce 501(c)(3) amerického daňového zákoníku, založená v roce 2013 na Andreasovu počest a na počest jeho tradiční laskavosti, štědrosti ducha, hluboké moudrosti, obsáhlého učení a život transformujících vhledů, které pomohly bezpočtu lidí na celém světě.

Cílem nadace Andreas Moritz Light Trust je poskytovat dětem bez rodičů po celém světě cílevědomou a tolik potřebnou pomoc zahrnující výživnou stravu, zdravé a bezpečné životní podmínky, celostní vzdělání, soucitnou péči a obohacující spirituální příležitosti.