Powered by Smartsupp

Ing. Růžena Klímová

Po ukončení Vysoké školy ekonomické v roce 1971 se věnovala jako vedoucí pracovník problematice odměňování zaměstnanců v obchodní organizaci, poté na ČVUT a odbornou praxi v této sféře završila desetiletou činností na Ministerstvu zahraničních věcí.

Přednáškovou a publikační činností se zabývá od roku 1997. V současné době publikuje odborné články především u společnosti Verlag Dashofer, v nakladatelství Wolters Kluwer, společnosti OSWALD a u dalších vydavatelů. Je autorkou a spoluautorkou několika publikací o mzdách vydávaných nakladatelstvím Verlag Dashofer a OSWALD a odborným garantem Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy akreditovaných vzdělávacích rekvalifikačních kurzů pro mzdové účetní a  personalisty.

Specializuje se na mzdové účetnictví v celé jeho šíři: výpočet mezd včetně příplatkových mezd, související pracovní právo pro mzdové účetní a personalisty, zdanění příjmů ze závislé činnosti, zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, sociální zabezpečení, důchodové pojištění, zákonné pojištění, archivace dat, ochrana osobních údajů, vedení personálních agend, zaměstnávání cizinců a občanů EU, provádění srážek ze mzdy a insolvence zaměstnanců. Přednáškovou činnost provozuje aktivně v rámci celé České republiky jak pro podnikatelskou sféru, tak rozpočtovou sféru.