Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ s komentářem a příklady

Autor: Mgr. Tomáš Červinka

  • Kód produktu: 5567
  • Nakladatelství: ANAG
  • Počet stran: 176
  • Vazba: brožovaná
  • ISBN: 978-80-7554-360-8
  • Vydání:11. aktualizované
  • Datum vydání: únor 2022
  • Vaše cena s DPH: 359 Kč
ks
    V prodeji

Kniha podává komplexní přehled v oblasti pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

Aktuální legislativa a podrobné výklady

Zohledněny jsou veškeré změny z let 2020 a 2021 a rovněž ty, které nabydou účinnosti od 1. 1. 2022, publikace vychází z legislativního stavu platného k 1. 2. 2022. V období posledních dvou let došlo k několika důležitým změnám, které mají souvislost s daňovou oblastí (nový režim paušální daně, změny lhůt v daňovém řádu), ale i v samotné oblasti zdravotního pojištění (úprava osobního rozsahu při novelizaci cizineckých zákonů, zjednodušení definic u OSVČ a další novinky přijaté správní novelou). V období pandemie covid-19 byly přijaty i legislativní změny, které byly připraveny velmi nedbale nebo nepromyšleně, čímž vznikla řada aplikačních nejasností (např. prominutí záloh OSVČ v roce 2020, změna penalizace v roce 2022 nebo akce „Milostivé léto“ z přelomu roků 2021 a 2022).

Vyznejte se i v rozdílech mezi sociálním a zdravotním pojištěním

Pozornost je dále věnována plnění zákonných povinností jednotlivými skupinami plátců, kterými jsou primárně zaměstnanci a zaměstnavatelé. Přehledně jsou popsány konkrétní situace týkající se zaměstnávání a související pravidla odvodu pojistného na zdravotní pojištění. Pojištěnci zde najdou postupy platné při registraci u zdravotní pojišťovny a možnosti přeregistrací mezi jednotlivými zdravotními pojišťovnami. V rámci plnění oznamovací povinnosti jsou v knize uvedena základní pravidla pro komunikaci s příslušnou zdravotní pojišťovnou. Nechybí ani detailní rozbor legislativy platné pro OSVČ, státní pojištěnce a osoby bez zdanitelných příjmů. V textu je rovněž věnována pozornost odlišnostem odvodu pojistného na zdravotní pojištění oproti sociálnímu (nemocenskému) pojištění a oproti daním z příjmů.

Ukotvení v mezinárodní legislativě

Samostatný prostor je věnován aplikaci evropských právních předpisů pro oblast zdravotního pojištění a koordinaci účasti na pojištění a odvodu pojistného. Čtenář zde najde i rozbor problematiky mezinárodního prvku, migrace pojištěnců a správné stanovení příslušnosti k předpisům při odvodu pojistného a nově také například problematiku zdravotního pojištění při home office zaměstnanců v zahraničí. Součástí jsou rovněž praktické příklady a aktuální výklady postupů.

Platnost publikace

Platí i pro rok 2023, případné legislativní změny budou řešeny formou vkládané aktualizace, která bude zdarma ke stažení na těchto webových stránkách.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?