Powered by Smartsupp

Jak si poradit se stresem

Jste v osobním životě či v práci vystaveni velkému tlaku? Máte pocit, že se na vás valí nepříjemné události bez možnosti to ovlivnit? Jste v nepohodě v důsledku nějaké dlouhodobé zátěže? Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí se naučit preventivnímu antistresovému přístupu k řešení vybraných situací a zvýšit svou odolnost proti stresu v běžném i pracovním životě.

Cíle:

 • naučit se preventivnímu přístupu ke stresovým situacím
 • naučit se zvládat stres a posílit odolnost proti stresu
 • získat praktické dovednosti v technikách pro uvolňování stresu
 • naučit se řešit některé nestandardní situace bez emocí a s nadhledem

Program semináře:

stres, jeho příčiny a prožívání

 • co je to stres
 • ">vnější a vnitřní stresory
 • obvyklé stresory v pracovním i osobním životě
 • co podporuje rozvoj stresu
 • projevy stresu
 • reakce na stres
 • co ovlivňuje odolnost proti stresu

práce se stresem

 • principy zvládání stresu
 • aktivní a reaktivní přístup
 • možnosti změny stresového prožívání
 • možnosti řešení vybraných stresových situací
 • relaxační a antistresové techniky

praktická část

 • měření aktuální i dlouhodobé zátěže
 • nácvik technik zvládání a uvolňování stresu
 • řešení konkrétních příkladů na základě potřeb účastníků
 • test

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 3. června 2024, 9.00 - 16.00
 • Variabilní symbol: 21123
 • Stav: Připravujeme
Cena: 3 690 Kč Objednat