RNDr. Petr Beránek

  • daňový poradce, člen KDP od roku 1994
  • jednatel společnosti ADAR – Agentura daňových rad s.r.o.
  • absolvent matematicko-fyzikální fakulty UK
  • člen metodické rady pro neziskové organizace Svazu účetních
  • člena sekce pro neziskové organizace Komory daňových poradců
  • autor knihy – Cizí měny a kurzové rozdíly
  • spoluautor komentářů Wolters Kluwer k zákonu o daních z příjmů
  • autor řady odborných článků v oblasti účetnictví a daní
20.11.2019 Zajímavé účetní případy • zaúčtování a daňové důsledky Připravujeme Praha Detail semináře
04.12.2019 Pohledávky a závazky z hlediska účetnictví a daně z příjmu Připravujeme Praha Detail semináře
11.12.2019 Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje • z hlediska daně z příjmu podnikajících právnických i fyzických osob Připravujeme Ústí nad Labem Detail semináře
12.12.2019 Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje • z hlediska daně z příjmu podnikajících právnických i fyzických osob Připravujeme Liberec Detail semináře
13.12.2019 Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje • z hlediska daně z příjmu podnikajících právnických i fyzických osob Připravujeme Praha Detail semináře
17.12.2019 Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje • z hlediska daně z příjmu podnikajících právnických i fyzických osob Připravujeme Karlovy Vary Detail semináře
18.12.2019 Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje • z hlediska daně z příjmu podnikajících právnických i fyzických osob Připravujeme Plzeň Detail semináře
19.12.2019 Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje • z hlediska daně z příjmu podnikajících právnických i fyzických osob Připravujeme České Budějovice Detail semináře
08.01.2020 Automobil ve firmě • pohled z hlediska účetnictví, daně z příjmů a DPH Připravujeme Plzeň Detail semináře
10.01.2020 Automobil ve firmě • pohled z hlediska účetnictví, daně z příjmů a DPH Připravujeme Praha Detail semináře
13.01.2020 Automobil ve firmě • pohled z hlediska účetnictví, daně z příjmů a DPH Připravujeme České Budějovice Detail semináře