Powered by Smartsupp

Mgr. Eva Svěrčinová

Vzdělání:
- absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze obor „Právo“

 

Zaměstnání:
  • ● od 1994 do 2003 právník Úřadu práce hl. m. Prahy
  • ● od 2003 do 2007 vedoucí právního a kontrolního odboru Úřadu práce hl. m. Prahy
  • ● od 2007 dosud ředitelka kontaktního pracoviště v Praze 6
  • ● autorka řady odborných článků se zaměřením na pracovní právo pro nakladatelství ASPI, Linde a Economia
  • ● externí učitel Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  • ● lektor odborných seminářů (ANAG, Úřad práce ČR)