Powered by Smartsupp

Zaměstnávání „brigádníků“, ZPS, cizinců a občanů EU • příprava na budoucí povolání • DPP a DPČ • prezenčně i on-line

Určeno pro: mzdové účetní a personalisty

Program semináře:

brigádníci

 • volba pracovněprávního vztahu a její podmínky: dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, pracovní poměr
 • obecná odpovědnost- § 250 ZP, odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách - § 252 ZP
 • povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání mladistvých zaměstnanců (rozsah týdenní pracovní doby, přestávky na oddech, vstupní prohlídky, práce v noci, práce přesčas.)
 • nárok na dovolenou u dohodářů
 • příjem zaměstnance a způsob zdanění , roční zúčtování
 • povinnosti zaměstnavatele z hlediska zdravotního pojištění • pojištěnci státu - doložení těchto skutečností • minimální vyměřovací základ a odvod pojistného
 • povinnosti zaměstnavatele z hlediska účasti na nemocenském pojištění
 • zaměstnání malého rozsahu - § 7 zákona č. 187/2006 Sb.
 • náhrada mzdy za dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti
 • nárok na nemocenské v době brigád
 • další povinnosti zaměstnavatele – zápočtový list, ELDP, potvrzení o zdanitelných příjmech, potvrzení o době pojištění - § 42 zákona č. 582/1991 Sb.
 • nároky zaměstnanců – brigádníků - dovolená, zaměstnanecké benefity – především příspěvek na stravování

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

 • kdo je osobou se zdravotním postižením
 • 4% podíl a jeho výpočet
 • naplňování 4% podílu ZTP
 • náhradní plnění a elektronická evidence náhradního plnění
 • výše odvodu při nenaplnění 4% podílu

zaměstnávání cizinců a občanů EU

 • zdanění nerezidentů, kteří jsou zaměstnanci
 • zdanění nerezidentů, kteří jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, a povinnosti vůči správci daně
 • právo podat daňové přiznání daňového nerezidenta- podmínky pro uplatnění daňových slev
 • zahrnutí příjmů podrobených srážkové dani do daňového přiznání u nerezidenta z EU
 • účast na nemocenském a zdravotním pojištění
 • vysílání občanů do EU
 • zaměstnávání občanů z EU
 • povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání cizinců a občanů EU
 • ohlašovací povinnosti vůči úřadu práce a MVČR
 • oprávnění zaměstnat cizince, druhy karet cizince, sezónní činnosti– vyhláška č. 322/2017 Sb.

příprava na budoucí povolání

 • právní úprava
 • forma studia na středních školách – denní
 • formy studia na vysokých školách
 • studium v zahraničí
 • studium na zahraničních školách umístěných v ČR
 • jazykové kurzy
 • bezprostřední pokračování ve studiu na VŠ
 • potvrzení o studiu
 • účel potvrzení o studiu – daňové zvýhodnění na nezaopatřené dítě
 • zdravotní pojištění
 • nezabavitelná částka pro účely srážek ze mzdy

změny u DPP od 1.7.2024 a od 1.1.2025

 • od 1.7.2024 do 31.12.2024 se postupuje stejně jako v I. pololetí 2024
 • nová oznamovací povinnost všech zaměstnavatelů u DPP od 1.7.2024
 • výkaz příjmů od 1.7.2024
 • DPP od 1.1.2025
 • zaměstnavatel v prvním pořadí - do výše 25% průměrné mzdy nevzniká účast na pojistném
 • zaměstnavatel v dalším pořadí - do výše rozhodného příjmu pro vznik účasti na NP nevzniká účast na pojistném
 • změny ve zdravotním pojištění od 1.1.2025 ve vztahu k DPP

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 17. června 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 21136
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 790 Kč Objednat