Mgr. Jan Gerych, LL.M.

Mgr. Jan Gerych, LL.M., působí v mezinárodní advokátní kanceláři CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, kde se podílí na poskytování obchodněprávního poradenství zejména klientům aktivním v energetickém průmyslu a ve výstavbě. Kromě transakčního poradenství a přípravy komerčních smluv se věnuje právu veřejných zakázek (včetně PPP projektů a koncesních smluv) a soutěžnímu právu (mimo jiné oblasti povolování spojení soutěžitelů). Významné zkušenosti získal z předchozího působení v mezinárodní advokátní kanceláři Wolf Theiss. Vedle výkonu právní praxe se věnuje také publikační činnosti a je spoluautorem komentáře k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek (ANAG). Vystudoval obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na University of Groningen v Nizozemsku získal titul LL.M. v oboru mezinárodního obchodního práva.