Powered by Smartsupp

JUDr. Jan Vácha, Ph.D.

JUDr. Jan Vácha, Ph.D. pracuje od roku 2010 na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR na odboru pracovněprávní legislativy v oddělení kolektivního vyjednávání, kde je od ledna 2019 vedoucím. V rámci pracovněprávní problematiky je expertem především na problematiku právní úpravy pracovní doby, doby odpočinku a dovolené a na problematiku kolektivního pracovního práva, zejména pak na právo kolektivního vyjednávání.
Je absolventem magisterského studijního programu na Právnické fakultě University Karlovy v Praze a doktorského studijního programu na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na téže fakultě, kde v roce 2020 úspěšně obhájil disertační práci na téma Mezinárodní a evropské aspekty úpravy pracovní doby.
Je autorem desítek odborných článků a autorem či spoluautorem odborných knih a komentářů zabývajících se  rozličnými pracovněprávními tématy, a to nejen z oblastí právní úpravy pracovní doby, doby odpočinku a dovolené a  právní úpravy kolektivního vyjednávání, a tématy v oblasti právní úpravy státní služby.