Powered by Smartsupp

Ing. Marta Ženíšková

Ing. Marta Ženíšková je absolventkou Vysoké školy zemědělské, fakulty provozně ekonomické. Na Ministerstvu práce a sociálních věcí pracuje od roku 1969 na úseku nemocenského a důchodového pojištění, z toho 25 let byla vedoucí oddělení nemocenského pojištění. Podílela se aktivně na přípravě nových předpisů nebo jejich novel, zejména nového zákona o nemocenském pojištění a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Je autorkou mnoha odborných publikací a příspěvků do odborných časopisů. Přednáší pro mzdové účetní, personalisty a daňové poradce jak problematiku nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení zaměstnanců, tak i pojištění osob samostatně výdělečně činných.