Powered by Smartsupp

Ing. Jana Bršťáková

Ing. Jana Bršťáková je absolventka Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, obor národohospodářství. V oblasti HR se pohybuje již více než 14 let, pracovala na různých odborných i manažerských pozicích převážně ve výrobních společnostech. V současnosti působí jako expertní poradkyně a konzultantka pro oblast HR procesů ve společnosti TREXIMA, spol. s r. o. a specializuje se zejména na projekty z oblasti odměňování, motivace a stimulace zaměstnanců, personální strategie a adaptace zaměstnanců. Je také certifikovanou lektorkou veřejných i uzavřených kurzů se zaměřením na odborné, manažerské a soft kurzy.