Společenství vlastníků jednotek • účetnictví, daň z příjmů a hospodaření v roce 2018/2019

Určen pro: všechny, kteří se zabývají a řeší problematiku účtování a daní společenství vlastníků bytových jednotek

 • účel a vznik společenství vlastníků jednotek • účetní jednotka společenství vlastníků jednotek
 • náklady, výdaje a majetek společenství vlastníků jednotek
 • výnosy a příjmy společenství vlastníků jednotek
 • plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty („služby spojené s užíváním bytů“)
 • archivace a ukládání dokumentů
 • daň z příjmů ve společenství vlastníků jednotek
 • společenství vlastníků a zákon o evidenci tržeb
 • účetnictví společenství vlastníků jednotek a bytového družstva v jednom domě
 • SVJ jako plátce DPH
 • ostatní daně SVJ • daň silniční, daň z nemovitostí
 • odměňování ve společenství vlastníků jednotek
 • rozpočet společenství vlastníků jednotek
 • náležitosti stanov a působnost orgánů společenství vlastníků jednotek ve vztahu k hospodaření
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 6. prosince 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16932
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 790 Kč Objednat