Zdaňování příjmů ze závislé činnosti nejen v roce 2018

Určeno pro: mzdové účetní a pracovníky PaM

Cíl: cílem semináře je poskytnout informace o aktuálních problémech ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018 a připravovaných novinkách pro rok 2019

Program semináře:

 • připravované změny ve zdaňování mezd pro rok 2019
 • rekapitulace změn ve zdaňování mezd přijatých pro rok 2018
 • aktuální problémy v praxi, jako např. daňový režim masáží hrazených z FKSP a sociálních fondů • problémy při uplatňování daňového zvýhodnění,  úroků z úvěrů na financování bytových potřeb • slevy na dani na zahraniční invalidní důchod a průkaz ZTP/P • daňové osvobození bezúplatných příjmů na léčení, atd.
 • upřesnění definice plátce daně
 • podmínky pro daňové osvobození vybraných zaměstnaneckých benefitů a způsob zdanění výhod, které pro zaměstnance sice vyjedná zaměstnavatel, ale poskytuje je ve výsledku někdo jiný
 • aktuality z oblasti soustavné přípravy na budoucí povolání
 • další aktuální novinky související se zdaňováním mezd
 • opravy chyb při výpočtu záloh, daně a daňového zvýhodnění
 • diskuse •  odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 12. června 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 15280
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat