Academic English - Akademická angličtina

Autor: Libor Štěpánek, Janice de Haaff a kolektiv

  • Kód produktu: 88913
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 224
  • Vazba: brož., 17x24 cm
  • ISBN: 978-80-247-3577-1
  • Datum vydání: září 2011
  • Vaše cena s DPH: 299 Kč
ks
    V prodeji

Na trhu ojedinělá publikace přináší komplexní přehled základních dovedností "akademické angličtiny" a představuje studijní materiál určený čtenářům, kteří se pohybují v prostředí světa vysokého školství i vědy a kteří se musí samostatně vzdělávat v anglickém jazyce (s výjimkou studentů anglické filologie). Kniha přístupnou a zajímavou formou představuje zvláštnosti akademického jazyka, vysvětluje podstatu základních jazykových i měkkých dovedností, na jejichž kvalitě často závisí úspěch v daném oboru, a současně také nabízí škálu aktivit, s jejichž pomocí lze představené kompetence lépe ovládnout a procvičit. Každá z tematických kapitol v knize nejprve česky vysvětluje specifika zvolených dovedností v rámci akademického a vědeckého prostředí spolu s jejich odlišnostmi od českého jazyka a na tuto část navazuje mnoho zajímavých cvičení a aktivit v angličtině, které mimo jiné odpovídají úrovni B2 a C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Česko-anglická

publikace poslouží zejména akademikům a studentům vysokých škol jako obecný průvodce, praktický manuál a výchozí pramen k základní orientaci v anglickém jazyce v prostředí vysokého školství a vědy.


Obsah:


O autorech 7

Poděkování 8

1. Uvedení do problematiky akademické angličtiny 9

1.1 Anglický jazyk (English language) 9

1.2 Akademická angličtina (Academic English) 13

1.3 Akademické dovednosti (Academic skills) 15

2. Slovní zásoba (Vocabulary) 17

2.1 Slovo k začátečníkům 18

2.2 Slovo k pokročilým 19

2.3 Práce se slovníkem (Dictionary use) 32

2.4 Evropský referenční rámec pro jazyky 38

2.5 Užitečné odkazy 39

3. Mluvnice (Grammar) 41

3.1 Jak s mluvnicí pracovat? 44

3.2 Gramatické jevy 47

3.3 Evropský referenční rámec pro jazyky 69

3.4 Užitečné odkazy 70

4. Čtení (Reading) 71

4.1 Jak číst v akademickém prostředí? 72

4.2 Čtení s cílem vyhledávání informací (Scanning) 75

4.3 Čtení s cílem obecného porozumění (Skimming) 80

4.4 Odlišení hlavních myšlenek od vedlejších a rozvíjejících

(Main ideas vs developing points) 82

4.5 Čtení mezi řádky (Reading between the lines) 84

4.6 Evropský referenční rámec pro jazyky 90

4.7 Užitečné odkazy 91

5. Poslech (Listening) 93

5.1 Před poslechem (Before listening) 95

5.2 Během poslechu (While listening) 100

5.3 Po poslechu (After listening) 104

5.4 Procvičování poslechu 104

5.5 Zápis poznámek (Note taking) 106

5.6 Evropský referenční rámec pro jazyky 110

5.7 Užitečné odkazy 111

6. Mluvení (Speaking) 113

6.1 Ústní projev (Spoken production) 113

6.2 Mluvená interakce (Spoken interaction) 128

6.3 Evropský referenční rámec pro jazyky 147

6.4 Užitečné odkazy 149

7. Písemný projev (Academic writing) 151

7.1 Styl (Style) 153

7.2 Organizace (Organization) 163

7.3 Mravní imperativ akademika (Academic integrity) 177

7.4 Životopis (Biography and CV) 180

7.5 Dopisy a e-maily (Letters, e-mails) 186

7.6 Evropský referenční rámec pro jazyky 191

7.7 Užitečné odkazy 192

Závěr 193

Summary 194

Klíč ke cvičením a možné odpovědi 195

Bibliografie 211

Rejstřík 217

Index 219

Chcete se na něco zeptat?