Aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti a roční zúčtování záloh na daň za rok 2018

Tento seminář je již plně obsazen

Určeno pro: mzdové účetní a firmy se zaměřením na mzdový software

Cíl: seznámit účastníky se správným zdaňováním příjmů ze závislé činnosti, a to i ve vztahu k ročnímu zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2018, povinnostmi plátců daně a poplatníků s příjmy ze závislé činnosti za rok 2018 a pro rok 2019, dalším cílem semináře je seznámit účastníky se všemi novinkami na dani (předkládané doklady u plátce daně ve vztahu k GDPR, příjmy osvobozené a mzdový list) a předat veškeré informace k tiskopisům – zejména tam kde se opakuje chybovost a komplexní výklad k Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a nového tiskopisu Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Součástí semináře je i roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2018.

Program může být aktualizován dle stavu legislativního procesu. Vzhledem k časovému rozsahu je možné, že některé části přednášky (kde nedochází ke změně) budou prezentovány ve zkratce.

část 1. aktuality

 • nejdůležitější změny pro zaměstnavatele ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti pro rok 2019 - včetně zákonných změn ovlivňující způsob zdanění příjmů ze závislé činnosti – úprava u superhrubé mzdy ve vztahu k povinnému pojistnému a správná aplikace § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů pro rok 2019 v souvislosti se změnou v pojistných zákonech
 • komplexní výklad tiskopisů pro plátce daně ze závislé činnosti (včetně opakujících se chyb ve vyúčtování a potvrzení + opravy na dani), zejména Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (vzor č. 26) včetně nového tiskopisu Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění a jejich elektronizace, včetně aplikace dodatečného podpisu prohlášení k dani dle § 38k odst. 7 zákona o daních z příjmů
 • předkládané doklady u plátce daně podle § 38l zákona o daních z příjmů i ve vztahu k GDPR
 • povinné náležitosti mzdového listu z pohledu daní včetně uvedení příjmů od daně osvobozených na mzdový list
 • naturální mzda nebo zaměstnanecký benefit včetně aktuálních výkladů některých příjmů od daně osvobozených (úhrada školného, masáže…)
 • daňové zvýhodnění zejména ve vztahu k soustavné přípravě na budoucí povolání, školkovné za 2018

část 2. roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za 2018

 • zopakování základních principů pro roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, včetně povinností plátce daně s tím spojených a zákonné lhůty jak pro plátce daně, tak i pro poplatníka. Kdy musí poplatník vypořádat daňovou povinnost prostřednictvím daňového přiznání (např. zrušené produkty III. pilíře – co, jak a kdy zdanit v rámci daňového přiznání)
 • slevy na dani a nezdanitelné části základu daně (se zaměřením na změny v roce 2018 provedené zákonem č. 170/2017 Sb., které ovlivní i roční zúčtování záloh za rok 2018)

seznámení s dalšími aktualitami a výkladovými stanovisky

diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 19. prosince 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15410
 • Stav: Obsazeno
Cena: 2 490 Kč