Aktuálně k legislativě a k vybraným oblastem vedení účetnictví některých vybraných účetních jednotek • OSS, SF, p.o., ÚSC

Určeno pro: účetní a ekonomické pracovníky uvedených organizací

 • ustanovení § 11, § 14, § 55 a § 66 (dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek včetně technického zhodnocení) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 410/2009 Sb.“) včetně souvisejících ustanovení zákona o účetnictví
 • ustanovení některých Českých účetních standardů (dále jen „ČÚS“)
 • ČÚS č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku
 • ČÚS č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek
 • ustanovení § 20 (zásoby) vyhlášky č. 410/2009 Sb. včetně souvisejících ustanovení zákona o účetnictví
 • ČÚS č. 707 Zásoby
 • ustanovení § 49 vyhlášky č. 410/2009 Sb., včetně souvisejících ustanovení zákona o účetnictví
 • ČÚS č. 701 Účty a zásady účtování na účtech, se zaměřením na podrozvahové účty
 • diskuze • odpovědi na dotazy účastníků

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 17. prosince 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16947
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat