Aktuální novinky ve spisové službě pro všechny • v duchu aktuálních legislativních změn

Určen pro: pracovníky podatelen, spisoven, sekretářky a administrativní pracovníky jak veřejnoprávních tak soukromoprávních původců.

 • spisová služba v duchu posledních legislativních změn
 • zákon o archivnictví a spisové službě • vyhláška o podrobnostechvýkonu spisové služby
 • novela národního standardupro elektronické systémy spisové služby
 • aktuální stav funkčnosti národního archivního portálu
 • spisová služba ve veřejné a soukromé sféře
 • praktický návod pro provádění skartačního řízenív listinné a elektronické podobě
 • ukládání analogových dokumentů do spisoven
 • významspisových řádů pro výkon spisové služby
 • spisová služba v otázkách a odpovědích • diskuze

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 30. listopadu 2017, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16434
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 890 Kč Objednat