Brigádníci a dovolená bez chyb a omylů – kompletní shrnutí dané problematiky

Určeno pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty a pracovníky PaM

 • nutné podmínky dohod o pracovní činnosti a provedení práce z pracovněprávního hlediska – náležitosti smluv • co lze sjednat • základní nároky • ukončování dohod • pravidla pro odměňování
 • potvrzení o zaměstnání u dohod • souvislosti se srážkami z mezd
 • dohody o provedení práce • pravidla pro odvod zdravotního a sociálního pojištění, zdaňování, přihlašování a odhlašování z pojištění, souběhy dohod z pohledu sociálního, zdravotního pojištění a zdaňování, praktické příklady, aktuality pro rok 2018
 • zaměstnání malého rozsahu
 • rozdíl mezi DPČ a zaměstnáním malého rozsahu
 • pro které zaměstnance jsou DPČ vhodné
 • jak pracovat flexibilně s DPČ v souvislosti se zákonným limitem poloviny stanovené pracovní doby
 • DPČ • DPP a evidence na ÚP
 • DPČ • z hlediska zdravotního pojištění
 • praktické příklady
 • DPČ a DPP a vznik nároku dávky nemocenského pojištění • náhrada mzdy v době prvních 14 dnů nemoci • OL
 • DPČ a DPP a fiktivní rozvrh pracovní doby pro náhradu mzdy v době nemoci
 • DPČ, DPP a studenti z pohledu zdaňování a uplatnění slev (problematika posledních prázdnin)
 • soustavná příprava na budoucí povolání
 • DPČ a osoby, za něž je plátcem pojištění stát • nutná potvrzení a doklady
 • DPČ, DPP a souběh se zaměstnáním
 • DPČ, DPP • ukončování, přihlašování a odhlašování z pojištění

 • DOVOLENÁ
 • dovolená za kalendářní rok • pravidla a praktické příklady • změny od 1. 6. 2018
 • dovolená za odpracované dny – pravidla a příklady
 • poměrné části dovolené za kalendářní rok • převody dovolené mezi zaměstnavateli
 • stanovení délky dovolené u rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržené pracovní doby • praktické příklady
 • jak stanovit dovolenou při přechodu z rovnoměrně rozvržené pracovní doby na nerovnoměrnou a naopak • praktické příklady
 • dovolená a kratší úvazky • praktické příklady
 • problematika zápočtu 60 odpracovaných dnů u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby
 • problematika krácení dovolené po 100 dnech u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby
 • správné určování a čerpání dovolené v souladu s předpisy • povinnosti zaměstnavatele při určování dovolené • způsoby nařizování dovolené • plány dovolených • přeplatky dovolené a srážky ze mzdy
 • krácení dovolené (za neomluvenou absenci, vazbu a výkon trestu, omluvenou absenci) a zaručená dovolená
 • poskytování dovolené po skončení mateřské dovolené – dvojí výklady a pochybnosti v praxi
 • praktické příklady v souvislosti s mateřskou a rodičovskou dovolenou – pravidla krácení a převodů
 • převádění dovolené do dalších let v souvislosti s povinnostmi zaměstnavatele
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 28. května 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16756
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat