Cestovní náhrady 2018/2019 • podle aktuálního znění právních předpisů

Určeno pro: všechny, kteří se předmětnou problematikou zabývají, a to nejen ty, kterých se poskytování cestovních náhrad přímo týká jako např. podnikatelé, společníci, jednatelé, apod., nýbrž i ty, kteří s touto problematikou pracují, jako např. účetní, auditoři, poradci, apod.

 • právní vymezení problematiky cestovních náhrad
 • základní ustanovení zákoníku práce týkající se cestovních náhrad
 • základní ustanovení daně z příjmů fyzických osob týkající se cestovních náhrad
 • kdy se jedná o pracovní cestu
 • sjednání pravidelného pracoviště
 • typy cestovních náhrad
 • pracovní úrazy během pracovní cesty
 • zahraniční a tuzemské pracovní cesty
 • PŘÍKLADY • výpočet stravného při pracovní cestě v tuzemsku včetně krácení, včetně poskytnutí bezplatného jídla
 • náhrady jízdného u zaměstnanců i podnikatelů, včetně možnosti uplatnit paušální výdaj na PHM
 • rozdíly u poskytování cestovních náhrad v pracovním poměru a při pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti)
 • náhrady při přeložení a přijetí zaměstnance
 • vedlejší výdaje pracovní cesty
 • paušalizace cestovních náhrad
 • stravné při pracovní cestě v zahraničí s příklady
 • pojištění léčebných výloh v zahraničí
 • pracovní doba při pracovních cestách
 • neplatný právní úkon - zaměstnanec
 • odvolání z dovolené
 • vazba na zákoník práce
 • knihy jíz
 • kurzy pro přepočet měn při vyúčtování
 • rozdíly mezi cestovními výdaji u zaměstnanců a fyzických osob podnikatelů (SVČ)
 • stručně problémy se silniční daní
 • nejčastější chyby při uplatňování cestovních náhrad
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 19. listopadu 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16904
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat