Daňové a nedaňové výdaje • správné posouzení co je a co není daňovým výdajem

Určeno pro: pracovníky finančních účtáren, účetní a daňové poradce, ekonomy

Cíl: pomoci účetním pracovníkům při jejich každodenním rozhodování co je a co není daňovýn nákladem
 • současná platná legislativa
 • změny v zákoně o daních z příjmů v roce 2018
 • hmotný a nehmotný majetek
 • uplatnění zůstatkové ceny likvidovaného stavebního díla
 • možnost uplatnění odpisů u veřejně prospěšného poplatníka
 • změny ve finančním leasingu
 • možnost uplatnění daně z nabytí nemovitosti do daňových výdajů • právo stavby jako daňový výdaj
 • benefity zaměstnanců • výdaje na tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb
 • výdaje sankční povahy • výdaje na reprezentaci • motivační příspěvek
 • možnost odpisu pohledávek da daňových výdajů
 • uplatňování pohonných hmot u vypůjčeného automobilu
 • výdaje na provoz předškolních zařízení
 • daně v daňových výdajích • úroky z úvěrů a půjček
 • paušální výdaje na dopravu
 • likvidace zásob
 • daňově rizikové oblasti nákladů - opravy, provize, poradenství, reklama, úroky..
 • nejčastější chyby daňových subjektů a jak jim předcházet
 • aktuální dění v legislativě ke dni konání semináře
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 8. listopadu 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16876
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat