Daňové a nedaňové výdaje • správné posouzení co je a co není daňovým výdajem

Určeno pro: pracovníky finančních účtáren, účetní a daňové poradce, ekonomy

Cíl: pomoci účetním pracovníkům při jejich každodenním rozhodování co je a co není daňovým nákladem
 • současná platná legislativa
 • změny v zákoně o daních z příjmů v roce 2018
 • hmotný a nehmotný majetek
 • uplatnění zůstatkové ceny likvidovaného stavebního díla
 • možnost uplatnění odpisů u veřejně prospěšného poplatníka
 • změny ve finančním leasingu
 • možnost uplatnění daně z nabytí nemovitosti do daňových výdajů • právo stavby jako daňový výdaj
 • benefity zaměstnanců • výdaje na tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb
 • výdaje sankční povahy • výdaje na reprezentaci • motivační příspěvek
 • možnost odpisu pohledávek da daňových výdajů
 • uplatňování pohonných hmot u vypůjčeného automobilu
 • výdaje na provoz předškolních zařízení
 • daně v daňových výdajích • úroky z úvěrů a půjček
 • paušální výdaje na dopravu
 • likvidace zásob
 • daňově rizikové oblasti nákladů - opravy, provize, poradenství, reklama, úroky..
 • nejčastější chyby daňových subjektů a jak jim předcházet
 • aktuální dění v legislativě ke dni konání semináře
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 8. listopadu 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16876
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat