DPH u poskytnutých služeb v rámci intrakomunitárního plnění a s třetími zeměmi 2018/2019

Určeno pro: všechny, kteří řeší odbornou problematiku DPH v rámci poskytování služeb v EU a se třetími zeměmi

Program semináře:

 • místo plnění u jednotlivých služeb
 • osoba, která má povinnost přiznat daň
 • základní pravidlo pro stanovení místa plnění podle § 9
 • místo plnění o vyjmenovaných služeb podle § 9a – 10i
 • osoba neusazená v tuzemsku podle § 4 odst. 1 písm. m)
 • povinnost přiznat daň v tuzemsku u přijatých služeb podle § 108 odst. 1 písm. c)
 • služby osvobozené od daně podle § 67 – 70
 • uvádění služeb do DAP při poskytnutí a při přijetí
 • uvádění služeb do Souhrnného hlášení při jejich poskytnutí
 • uvádění služeb do Kontrolního hlášení při jejich přijetí
 • samostatně bude podán výklad s příklady k § 69, k přepravě a službám při vývozu a dovozu, v návaznosti na Informaci GŘD
 • závěrem 3 – 4 konkrétní příklady na uplatnění DPH u služeb
 • předmětem výkladu budou i změny v této oblasti pro rok 2019
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 20. listopadu 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16883
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat