Hledáte nové zaměstnance? • správné postupy a principy pro úspěšný výběr nových členů vašeho kolektivu

Určeno pro: personalisty, pracovníky personálních útvarů, jednatele, majitele a řídící pracovníky firem, společností a organizací, kteří si aktivně vybírají kandidáty do svých pracovních týmů

Cíl semináře: poskytnout zásadní informace a znalosti o průběhu procesu náboru a výběru zaměstnanců, nabídnout sadu nástrojů a správný metodický postup pro úspěšný výběr uchazeče o pracovní místo s nejnovějšími poznatky při výběru nových zaměstnanců
 • definice pracovního místa a volba vhodného způsobu obsazení
 • sestavení kritérií pro výběr
 • základy typologie • příprava strukturovaného pohovoru
 • příklady vhodných otázek
 • principy vedení pohovoru
 • typologie • praktické rady pro rozpoznání jednotlivých typů osobnosti
 • co lze vyčíst z řeči těla • hodnocení kandidátů • používání testů při výběru
 • sběr a analýza CV • telefonický rozhovor, "Assessment centrum" - vhodnost použití
 • formalizování nástupu uchazeče a jeho integrace do firmy • adaptační proces
 • tvorba záznamu (protokolu) z výběrového řízení
 • personální marketing – PR organizace a formy získávání uchazečů
 • posilování image firmy jako perspektivního zaměstnavatele
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 10. května 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16738
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat