Inventarizace majetku a závazků pro podnikatele • přípravné práce pro uzavření účetnictví za rok 2017

Určeno pro: účetní, pracovníky účetních a poradenských firem a ekonomické pracovníky a také samotné majitele firem

Cíl: Je nevyšší čas připravovat se na práce, které nám následně usnadní uzávěrku a závěrku účetnictví za rok 2017. Na semináři se seznámíte s řádnými povinnostmi při inventarizaci a s vypořádáním inventarizačních rozdílů a s jejich náhradami.

Program:

 • praktický výklad inventarizace majetku a závazků v návaznosti na ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na konkrétní postupy a nejčastější nejasnosti, včetně postupů účtování inventarizačních rozdílů
 • požadavky na průkaznost účetnictví • inventarizace majetku a závazků • členění majetku a závazků, oceňování majetku a závazků
 • harmonogram inventarizačních prací • příprava inventarizace • vnitřní směrnice o inventarizaci • působy provádění inventarizace, inventarizace fyzická a dokladová
 • inventarizační písemnosti • inventurní soupis a jeho náležitosti
 • výsledky inventarizace
 • postupy účtování inventarizačních rozdílů
 • úschova inventarizačních písemností
 • smlouvy o odpovědnosti za svěřené prostředky
 • předvedení analytického členění ve třídě 5, a to s vazbou na zákon o daních z příjmů, tzn. stanovení účtů daňově i nedaňově účinných
 • časové rozlišení nákladů a výnosů
 • dohadné účty aktivní a pasivní
 • zákonné a účetní rezervy
 • opravné položky
 • opravy účetních záznamů
 • nevyúčtované pracovní cesty
 • příprava uzávěrkových operací
 • diskuse • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 14. března 2018, 9.00 - 13.00
 • Variabilní symbol: 15208
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat