Jak si poradit s problematickým zaměstnancem

Určeno pro: všechny zaměstnavatele, kteří při zajišťování svých činností najímají a propouští zaměstnance, zejména jednatele, členy představenstva, ředitele, manažery a právníky, v neposlední řadě také vedoucí zaměstnance a pracovníky personálních (HR) oddělení a konečně také mzdové účetní

Cíl semináře: Zaměstnanci si vypráví mnoho příběhů o nepříjemnostech, které musí u některých zaměstnavatelů snášet. Avšak mnoho zaměstnavatelů by mohlo vyprávět příběh zcela opačný, kdy jim zaměstnanec způsobil nemalé obtíže, zejména při propouštění. Zaměstnavatelé však mají řadu možností, které jim mohou pomoci komplikacím se zaměstnanci předejít. Cílem tohoto semináře je proto prostřednictvím informací, modelových případů, praktických doporučení a odpovědí na otázky účastníků předestřít správné postupy tak, aby zaměstnavatelům umožnily při řešení komplikací postupovat bez drahých chyb.

Program semináře:

Úvod

 • stručný úvod tématu, nastínění aktuálnosti tématu

Prevence

 • informace o uchazeči o zaměstnání
 • význam přijímacího pohovoru
 • zkušební doba a možnosti jejího prodloužení (tzv. „druhá šance“)
 • kontrola a hodnocení (včetně nastavení odpovědnosti vedoucích zaměstnanců)
 • nastavení odměňování se zaměřením na (ne)nárokovost prémií
 • zakázané nástroje

Řešení problémů

 • vytýkací dopisy – správně a bez chyb
 • dohoda o rozvázání pracovního poměru
 • výpověď pro porušení pracovních povinností
 • výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky
 • okamžité zrušení pracovního poměru

Závěrečná doporučení

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 23. října 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15327
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 290 Kč Objednat