Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související

Autor: Jan Mareček, Jiří Doležal, Vladimíra Sedláčková, Tomáš Sklenář, Martin Tunka, Zdeňka Vobrátilová

 • Kód produktu: 60593
 • Nakladatelství: Vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
 • Počet stran: 840
 • Vazba: váz., B5
 • ISBN: 978-80-7380-430-5
 • Datum vydání: květen 2013
 • Běžná cena s DPH: 890 Kč
 • Sleva: 15%
 • Ušetříte: -134 Kč
 • Vaše cena s DPH: 757 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji
Stavební zákon č. 183/2006 Sb. byl podstatně novelizován zákonem č. 350/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2013. Publikace přináší souborný výklad nového stavebního zákona v jeho platném znění spolu s výkladem jeho prováděcích předpisů a předpisů bezprostředně navazujících, které upravují zejména organizaci a využívání území, jakož i přípravu a povolování staveb a jsou určující pro činnost orgánů územního plánování a stavebních úřadů. Publikace zahrnuje také výklad novelizovaného zákona o vyvlastnění a zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Komentář zpracoval autorský kolektiv, který se podílel na přípravě právní úpravy územního plánování a stavebního řádu a jehož členové se soustavně zabývají poznatky z její praktické aplikace. Publikace tak představuje základní pomůcku pro obecní a krajské úřady, jakož i pro projektanty, investory a další účastníky výstavby. Publikace byla zpracována na základě podkladů shromážděných ke dni 31. 3. 2013, přitom ale reaguje na aktuální novelu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky zákonem č. 100/2013 Sb.

Chcete se na něco zeptat?