Logoterapie - existenciální analýza jako hledání cest

Autor: Martina Kosová

 • Kód produktu: 89597
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 208
 • Vazba: brož., 14×21 cm
 • ISBN: 978-80-247-4346-2
 • Běžná cena s DPH: 339 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: 34 Kč
 • Vaše cena s DPH: 305 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Koncept logoterapie lze přiblížit pomocí metafory: klient přichází za terapeutem a odhaluje mu různé fragmenty svého života, cílem je objevit v těchto jednotlivých kouscích dílky jedinečné mozaiky a pomoci poskládat z nich obraz, na který lze dále navazovat. Člověk zažívá, že je jedinečnou bytostí, že je dobré být na světě. Rozpoznává hodnoty, které působí na jeho city. Krajinu svého života přijímá i se svou minulostí, chybami, prožitým utrpením. Porozumění vlastnímu životu vede k jeho smysluplnému směřování, k rozpoznání a uskutečnění životního poslání.

Kniha je zdrojem inspirací nejen pro psychology, lékaře, sociální pracovníky a příslušníky dalších pomáhajících profesí, ale i pro všechny čtenáře se zájmem o existenciální rozměr v životě.

„Logoterapie je publikací, která vyplňuje prázdné místo na knižním trhu. Nejde jen o učebnici, ale také o zdroj inspirací, u kterých se lze zastavit, zapřemýšlet a vnést je směrem ven do profesionální práce s klientem, nebo též dovnitř pro proměňování sebe sama.“

Mgr. Alexandra Slobodníková Čmáriková, PhD.

„Logoterapia patrí k známym a uznávaným psychoterapeutickým smerom. Napriek tomu nie je známe, že by existovala pôvodne slovenská alebo česká publikácia venovaná logoterapii a existenciálnej analýze v jej teoretickej i praktickej podobe. Jedinečnosť textu je aj v tom, že neprináša len teoretické východiská a vysvetlenie základných pojmov, ale je i prakticky orientovaný a poukazuje na možnosti aplikácie logoterapie v oblasti psychoterapie, supervízie a vzdelávania a výchovy. To dokladajú i kvalitné a dobre zvolené kazuistiky prelínajúce sa celou knihou.“

PhDr. Katarína Loneková, PhD.Obsah knihy:


Předmluva

I TEORETICKÁ ČÁST

Logoterapie a existenciální analýza (Martina Kosová)

Filozofie konečnosti (Petr Sojka)

Zrození individuality

Friedrich Nietzsche: Zborcení kulis

Soren Kierkegaard: Niterná pravda

Edmund Husserl: Fenomenologické intermezzo

Analýza existence a autentický život

Absurdno a smysl života

Jean-Paul Sartre: Absolutní svoboda

Albert Camus: Mlčící svět

Tajemství smyslu

Filozofie konečnosti a smysl života

V. E. Frankl – tvůrce logoterapie (Vladimír Smékal)

To jedinečné v životě – smysl okamžiku i života (Martina Kosová)

Hodnoty v životě (Martina Kosová)

Kompas svědomí a mapa odpovědnosti (Martina Kosová)

Sebedistance a sebetranscendence (Martina Kosová)

Techniky logoterapie (Martina Kosová)

Paradoxní intence

Dereflexe

Změna postoje

Techniky změny postoje

Hodnota a cena

Použití rituálů

Smíření se s původem

Změna atmosféry

Životní příběh z pohledu logoterapie a existenciální analýzy

Dětství

Pubescence

Adolescence

Mladá dospělost

Když se přikutálí další nula – mezi třicítkou a čtyřicítkou

Střední věk – období pevných kotev i neklidu

Padesátka – mezník života

Stáří – úkol dobrého konce

Epilog

O vázanosti na místo a touze člověka po domově (Eva Naništová)

Domov v dimenzionální perspektivě

Existenciální funkce bydlení

Kvalita obrazů domova

Hodnota domova

II UTRPENÍ, VINA A SMRT – SOUČÁST KAŽDÉHO ŽIVOTA

Úvod (Martina Kosová)

Utrpení – cesta k vnitřní proměně (Martina Kosová)

Vina a její zpracování (Martina Kosová)

Svoboda a odpovědnost jako předpoklad vzniku viny

Stud, pocit viny a vina

Existenciální filozofie – Buberovo a Jaspersovo pojetí viny

Frankovo zacházení s vinou

Smíření

Smrt a stopy v tomto světě (Martina Kosová)

III LOGOTERAPIE V PRAXI

Úzkost jako zrcadlo (Martina Kosová)

Podněty pro zacházení s úzkostí v terapii podle Böschemeyera

Vznik a léčba úzkostné poruchy podle E. Lukasové

Strach z odmítnutí – ztráta práce, ztráta lásky

Úzkost v dětském světě

Etická výchova jako porozumění vlastní existenci (Marie Nováková)

Projekt etická výchova

Program etické výchovy

Výchovný styl etické výchovy

Metody a modely výchovy

Závěr

Když život dostane jiný směr – vážné onemocnění v rodině (Martina Kosová)

Na počátku je šok

Po šoku se dostaví vnitřní zmatek

Podaří se léčba?

Čas se krátí

Bod, ze kterého není návratu

A přesto se radovat ze života (Martina Kosová)

Jak jsem ztratila a znovu nacházím radost

O celoživotní radosti mého otce

Je potřeba jít dál

IV SUPERVIZE S EXISTENCIÁLNÍ DIMENZÍ

Úvod (Vlastimil Sojka)

Supervize a psychoterapie (Vlastimil Sojka)

Prospěch klienta, odpovědnost a moc (Vlastimil Sojka)

Vztahy v terapii a supervizi (Vlastimil Sojka)

Spiritualita supervize (Vlastimil Sojka)

Kontrakt (Vlastimil Sojka)

Skupinová supervize, bálintovské skupiny

Závěr (Vlastimil Sojka)

V REFLEXE SOUČASNÉHO VÝZKUMU V LOGOTERAPII

Úvod (Peter Halama)

Výzkumné a diagnostické nástroje logoterapie (Peter Halama)

Nástroje na měření smyslu života nebo existenciální frustrace

Test smyslu života (PIL)

Logo test

Nástroje na měření jiných logoterapeutických konceptů

Nástroje na měření smyslu života

Profil zdrojů smyslu života

Škála preference hodnot

Dotazník zdrojů smyslu života

Oblasti výzkumu v logoterapii (Peter Halama)

Ověřování výzkumných logoterapeutických měřicích nástrojů

Ověřování konceptů logoterapie

Ověřování efektu logoterapie

Zhodnocení a perspektiva výzkumu v logoterapii (Peter Halama)

VII VZDĚLÁVÁNÍ V LOGOTERAPII A EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZE V ČR, NA SLOVENSKU A VE SVĚTĚ

Česká republika (Peter Halama, Martina Kosová)

Výcvik v logoterapii a existenciální analýze

Zahraničí (Peter Halama, Martina Kosová)

Slovensko

Izrael

Německo

Polsko

Rakousko

Argentina

Brazílie

USA

Kanada

O autorech

Literatura

Chcete se na něco zeptat?