Moderní management jakosti - principy, postupy, metody

Autor: Jaroslav Nenadál, Darja Noskievičová, Růžena Petříková, Jiří Plura, Josef Tošenovský

  • Kód produktu: 6201
  • Nakladatelství: Management Press
  • Počet stran: 380
  • Vazba: brož. B5
  • ISBN: 978-80-7261-186-7
  • Datum vydání: září 2008
  • Vaše cena s DPH: 499 Kč
ks
    V prodeji
Kniha zkušených autorů a předních domácích odborníků přináší přehled základních principů a koncepcí moderního managementu jakosti i klíčových aspektů této významné součásti podnikového řízení. Představuje postupy, metody a nástroje využitelné v práci vrcholových manažerů, ve fázích návrhu a vývoje produktů, nakupování, při vlastní realizaci výrobků a služeb, stejně jako ve fázích spojených s dodáváním produktů zákazníkům. Průřezovými oblastmi jsou ekonomické úvahy spojené s managementem jakosti, rozvojem znalostí zaměstnanců, aplikace tzv. procesního přístupu k managementu jakosti, popis forem přezkoumávání výkonnosti systémů managementu jakosti, metodologie zlepšování, předpoklady dosahování podnikové excelence a rozvojové trendy managementu jakosti. Výklad jednotlivých kapitol je doprovázen příklady dobré praxe.

Chcete se na něco zeptat?