Muzikoterapie a specifické poruchy učení

Autor: Marie Beníčková

  • Kód produktu: 88827
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 160
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-247-3520-7
  • Datum vydání: březen 2011
  • Vaše cena s DPH: 279 Kč
ks
    V prodeji

Publikace Muzikoterapie a specifické poruchy učení je první knihou svého druhu na českém trhu. Muzikoterapeutka a vysokoškolská pedagožka, zakladatelka terapeutické školy Akademie Alternativa, čtenáře erudovaně provází postupem, jak v praxi muzikoterapeuticky pracovat s klienty se specifickými poruchami učení. Metodika je opřena o dlouhodobý výzkum, který ověřil účinnost muzikoterapeutického působení u žáků majících problémy se školní úspěšností, a v současné době pomáhá zlepšovat kvalitu života mnoha dětem. Součástí knihy jsou metodické postupy, zásobník technik, relaxační cvičení, ukázky využití netradičních hudebních nástrojů, konkrétní příklady z praxe, ukázky kazuistik, kontraidikace terapeutické práce a nechybí ani zpěvník písní s jednoduchými instrumentálními doprovody. Kniha je určena pro zájemce z řad terapeutů, pedagogů, psychologů a pomáhajících profesí a je výbornou studijní příručkou i pro studenty terapeutických, pedagogických, psychologických, lékařských i sociálních oborů.
Z obsahu
Věnování

Poděkování

Úvod

Předmluva

1. Muzikoterapie a specifické poruchy učení

1.1 Muzikoterapie

1.1.1 Muzikoterapeutický proces

1.1.2 Netradiční muzikoterapeutické hudební nástroje

1.2 Specifické poruchy učení

1.2.1 Náprava a reedukace SPU

1.2.2 SPU a poruchy chování

2. Metodika muzikoterapeutické intervence u klientů se specifickými poruchami učení

2.1 Terminologické vymezení metodiky

2.1.1 Muzikoterapeutický proces a jeho fáze

2.1.2 Muzikoterapeutická intervence - cíle a roviny

2.2 Model muzikoterapeutické intervence u klientů se specifickými poruchami učení

2.2.1 Muzikoterapeutický submodel 13P u klientů se specifickými poruchami učení

2.2.2 Muzikoterapeutický submodel 2U u klientů se specifickými poruchami učení

2.2.3 Muzikoterapeutický submodel 9I u klientů se specifickými poruchami učení

2.3 Inspirační zdroje metodiky a možnosti vzdělávání

2.3.1 Výzkum - problémy sluchové percepce z pohledu muzikoterapie

2.3.2 Hudba těla - česká muzikoterapeutická metodika

2.3.3 Možnosti vzdělávání - Akademie Alternativa

3. Sledované oblasti a muzikoterapeutická cvičení

3.1 Motorika

3.1.1 Muzikoterapeutická cvičení podporující rozvoj motoriky

3.2 Vnímání tělového schématu

3.2.1 Muzikoterapeutická cvičení podporující rozvoj vnímání tělového schématu

3.3 Percepce

3.3.1 Muzikoterapeutická cvičení podporující rozvoj percepce

3.4 Komunikační schopnosti a dovednosti

3.4.1 Muzikoterapeutická cvičení podporující rozvoj komunikačních schopností

3.5 Lateralita a spolupráce mozkových hemisfér

3.5.1 Muzikoterapeutická cvičení podporující rozvoj laterality a spolupráce mozkových hemisfér

3.6 Pravolevá, prostorová a časová orientace

3.6.1 Muzikoterapeutická cvičení podporující rozvoj pravolevé, prostorové a časové orientace

3.7 Tělesné a duševní vlastnosti a chování dítěte

3.7.1 Muzikoterapeutická cvičení podporující rozvoj tělesných a duševních vlastností a chování dítěte

Přílohy - písně s instrumentálními doprovody

Příloha 1: Brejlovec - píseň s instrumentálním doprovodem

Příloha 2: Motýlek - píseň s instrumentálním doprovodem

Příloha 3: Kohoutek - píseň s instrumentálním doprovodem

Příloha 4: Tygřík - píseň s instrumentálním doprovodem

Příloha 5: Velbloud - píseň s instrumentálním doprovodem

Závěr

Literatura


Chcete se na něco zeptat?