Mzdová problematika • zásadní změny v roce 2019

Tento seminář je již plně obsazen

Určen pro: mzdové účetní a personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít aktuální informace

Cíl semináře: získat aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát

Program semináře:

Změny v pracovněprávní oblasti

 • minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy 2019 a její dopady do dalších právních předpisů.

Změny v zákoně o zaměstnanosti

 • povinnosti zaměstnavatelů
 • evidence o zaměstnávání cizinců
 • agenturní zaměstnanci
 • plnění povinného podílu

Změny ve zdravotním pojištění

 • OSVČ a minimální výše záloh na pojistné na zdravotní pojištění
 • osoba bez zdanitelných příjmů, osoby za které platí pojistné stát
 • princip minimálního vyměřovacího základu – dopočet pojistného do MVZ a výpočet pojistného z MVZ

Změny v nemocenském pojištění

 • rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění tzv. malý rozsah 3.000 Kč 
 • vznik účasti na nemocenském pojištění u dohody o provedení práce – rozhodná výše
 • nové redukční hranice • ochranná lhůta • podpůrčí doba • dlouhodobé ošetřovné a dopady do Zákoníku práce

Náhrada mzdy za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti

 • nové redukční hranice pro průměrný výdělek • výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti • karenční doba a její zrušení
 • náhrada u zvláštních rozvrhů pracovní doby
 • možné kontroly zaměstnavatele svých zaměstnanců • co může zaměstnavatel kontrolovat • možné postihy • povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců v této oblasti

Změny v pojistném na sociální zabezpečení a důchodové agendě

 • stanovení průměrné mzdy pro rok 2019 a její dopady do důchodové agendy • maximální vyměřovací základ
 • minimální a maximální záloha na pojistné u OSVČ
 • OSVČ vedlejší činnost a rozhodný příjem od kterého se musí platit povinné zálohy

Změny v zákoně o daních z příjmů týkajících se závislé činnosti

 • slevy na dani od roku 2019
 • uplatňování nároku na daňová zvýhodnění a ověřování těchto skutečností plátcem daně
 • nezdanitelné části ze základu daně - § 15 Zákona o dani ze závislé činnosti
 • dokladovost při ročním zúčtování daně ze závislé činnosti

Výpočet srážek ze mzdy

 • nové nezabavitelné částky
 • Zákon o insolvenci • pořadí prováděných srážek • příjmy, ze kterých se musí srážky provádět • další povinnosti plátců příjmu povinného – ohlašovací povinnost, zápočtové listy, součinnost

Náhrady cestovních výdajů, nové výše tuzemského stravného, vyhláška o zahraničním stravném

Další aktuální informace dle platné  legislativy

Diskuze a odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Plzeň - Hotel Angelo Odkaz na mapu
 • Datum konání: 22. listopadu 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15358
 • Stav: Obsazeno
Cena: 2 290 Kč