Mzdová problematika • zásadní změny v roce 2019

Určeno pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty, pracovníky PaM

 • Změny v pracovněprávní oblasti
 • minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy 2019 a její dopady do dalších právních předpisů • předsmluvní povinnosti zaměstnavatele • ochrana osobních údajů – postupy správce osobních údajů vůči subjektu osobních údajů • vnitřní firemní předpisy • pracovní řád
 • Změny v zákoně o zaměstnanosti
 • povinnosti zaměstnavatelů • evidence o zaměstnávání cizinců • agenturní zaměstnanci • plnění povinného podílu
 • Změny ve zdravotním pojištění
 • OSVČ a minimální výše záloh na pojistné na zdravotní pojištění • osoba bez zdanitelných příjmů • osoby za které platí pojistné stát • princip minimálního vyměřovacího základu – dopočet pojistného do MVZ a výpočet pojistného z MVZ
 • Změny v nemocenském pojištění
 • rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění tzv. malý rozsah– 3 000 Kč • vznik účasti na nemocenském pojištění u dohody o provedení práce – rozhodná výše • nové redukční hranice • ochranná lhůta • podpůrčí doba • dlouhodobé ošetřovné a dopady do Zákoníku práce • dokladování této překážky v práci • výpočet dávek nemocenského pojištění pro rok 2019
 • Náhrada mzdy za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti
 • nové redukční hranice pro průměrný výdělek • výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti • karenční doba a její zrušení • náhrada u zvláštních rozvrhů pracovní doby • možné kontroly zaměstnavatele svých zaměstnanců • co může zaměstnavatel kontrolovat • možné postihy • povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců v této oblasti
 • Změny v pojistném na sociální zabezpečení a důchodové agendě
 • všeobecný vyměřovací základ a jeho dopady do důchodové agendy • maximální vyměřovací základ • minimální a maximální záloha na pojistné u OSVČ • OSVČ vedlejší činnost a rozhodný příjem od kterého se musí platit povinné zálohy • výpočet důchodu pro rok 2019
 • Zákon o daních z příjmů týkajících se závislé činnosti
 • slevy na dani od roku 2019 • uplatňování nároku na daňová zvýhodnění a ověřování těchto skutečností plátcem daně • nezdanitelné části ze základu daně - § 15 Zákona o dani ze závislé činnosti • dokladovost při ročním zúčtování daně ze závislé činnosti
 • Výpočet srážek ze mzdy - změny pro rok 2019
 • nové nezabavitelné částky • zákon o insolvenci a jeho novela • pořadí prováděných srážek • příjmy, ze kterých se musí srážky provádět • další povinnosti plátců příjmu povinného – ohlašovací povinnost, zápočtové listy, součinnost • dohody o srážkách ze mzdy • souběhy příjmů • zápočtový list a jeho obsah • součinnost zaměstnavatele – plátce příjmů vůči exekutorovi • názorné ukázky výpočtů • doporučené vzory
 • Aktuální další informace vždy podle vývoje legislativy
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Zlín - Hotel Moskva Odkaz na mapu
 • Datum konání: 22. ledna 2019, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16983
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat