Mzdová účtárna v příkladech • komplexní výklad

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří potřebují mít ucelený přehled o mzdové agendě

Účastníci obdrží soubor složitých příkladů, které budou podrobně vysvětleny, včetně odkazů na právní předpisy

 • rozvrhování pracovní doby
  • rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
  • práce přesčas a její posuzování, evidence práce přesčas
  • mzda s přihlédnutím k případné práci přesčas a její koncepce
  • proplácení práce přesčas a náhradní volno za práci přesčas
 • pružná pracovní doba a problémy s příplatky za práci v noční době
 • překážky v práci při pružné pracovní době
 • příplatky za práci v sobotu a neděli a ve svátek u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby a u rovnoměrně rozvržené pracovní doby
 • náhrada mzdy za svátek, nekrácená měsíční mzda
 • průměrný výdělek – problémy u pravděpodobného výdělku
 • daně
  • dvojí základ daně u daňových nerezidentů, kteří jsou členy KOPO, a kteří mají též uzavřen PPV
  • dvojí základ daně u daňových rezidentů, kteří mají příjem z DPP a dalšího PPV a současně neučinili Prohlášení
  • daňové zvýhodnění na dítě
  • daňové zvýhodnění na dítě uplatňují prarodiče, rodiče vdané dcery
  • další složité případy týkající se zdaňování příjmů
 • zdravotní pojištění
  • ohlašovací povinnosti a častá pochybení zaměstnavatelů – mateřská dovolená, rodičovská dovolená, rodičovský příspěvek, péče alespoň o jedno dítě do 7 let nebo alespoň o 2 děti do 15 let
  • neplacené volno z důvodu péče o dítě – kódy L, T
  • nojenské cvičení a ohlašovací kódy, náhrada ušlého příjmu
  • opravy při chybném odvodu zdravotního pojištění, penále, prominutí penále
 • nemocenské pojištění
  • správné stanovení rozhodného období
  • nárok na ošetřovné – neoprávněné zamítnutí nároku
  • rozsah vycházek nemocných pojištěnců a jejich kontrola
  • právo zaměstnavatele sankcionovat zaměstnance a výpovědní důvod – porušení léčebného režimu
 • povinnosti zaměstnavatele při neplatném rozvázání pracovního poměru
 • přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
 • srážky ze mzdy
  • srážky bez souhlasu a se souhlasem, srážky exekuční a srážky na základě dohody
  • pojem čistá mzda, srážky z čisté mzdy, srážka z hrubé mzdy při přeplatku na dovolené
  • vyživovací povinnost, nezabavitelná částka, exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky na daňový bonus, na příjem z dohody o provedení práce,
  • povinnosti zaměstnavatelů při insolvenci zaměstnance – zahájení insolvenčního řízení, rozhodnutí o oddlužení, atd.
 • archivace dat ve mzdové účtárně – lhůty pro archivaci účetních a dalších dokladů, skartace dat
 • ochrana osobních údajů a časté omyly zaměstnavatelů, zvláštní kategorie osobních údajů, kamerový systém
 • další problémy ve mzdové účtárně
 • diskuse • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 12. června 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16679
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat