Nemocenské pojištění a pojistné 2019 • Důchodové pojištění a ELDP 2019

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, pracovníky PaM. Lektorky budou témata přednášet postupně.

Nemocenské pojištění a pojistné 2019 • 9.00 - 11.00 hod. přednáší Mgr. Magdalena Šváchová

Program bude doplněn.


Důchodové pojištění a ELDP 2019 • 11.30 - 13.30 hod. přednáší Jana Dorčáková

  • okruh pojištěných osob
  • úkoly zaměstnavatelů v rámci důchodového pojištění
  • dokladování chybějících dob pojištění
  • výpočet důchodu v roce 2018 a 2019
  • rozdíl ve výši důchodu mezi doloženou a nedoloženou dobou pojištění
  • příklady k vyplňování ELDP

           • zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu

           • dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti

           • peněžitá pomoc v mateřství, další mateřská dovolená

           • otcovská poporodní péče

           • dlouhodobé ošetřovné

           • vojenské cvičení

  •  diskuze • odpovědi na dotazy

 

 

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 9. listopadu 2018, 9.00 - 13.30
  • Variabilní symbol: 15343
  • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat