Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení • zásadní změny od 1. 1. 2018 • nové dávky nemocenského pojištění 2018 – otcovská poporodní péče (otcovské), dlouhodobé ošetřování

Určen pro: mzdové účetní bez ohledu na stupeň jejich pokročilosti, pro ostatní pracovníky ekonomických úseků, pro pracovníky personálních úseků, pro ostatní odbornou veřejnost či občany.

 • Nemocenské pojištění
 • účast na nemocenském pojištění • vznik a zánik • okruh osob účastných nemocenského pojištění
 • zaměstnání malého rozsahu • krátkodobé zaměstnání • dohody o pracovní činnosti • dohody o provedení práce
 • změna redukčních hranic v NP • vliv minimální mzdy
 • zavedení nových dávek nemocenského pojištění v roce 2018 – otcovská poporodní péče (otcovské), dlouhodobé ošetřování
 • zavedení plně elektronické neschopenky
 • práva a povinnosti zaměstnavatele ve spojitosti s neplněním úkolů zaměstnavatele
 • nejčastější chyby v oblasti nemocenského pojištění • DALŠÍ změny od roku 2018 dle schvalování legislativy
 • Pojistné na sociální zabezpečení
 • okruh poplatníků • vyměřovací základy • výše sazby a splatnost pojistného
 • NOVÁ výše maximálního vyměřovacího základu
 • pojistné na důchodové a nemocenské pojištění OSVČ • předkládání přehledu OSVČ
 • další ZMĚNY od roku 2018 dle schvalování legislativy
 • diskuse • zodpovídání dotazů účastníků semináře • možnost konzultací • aktuality dle vývoje legislativního procesu

!!! SEMINÁŘ UHRAĎTE V ROCE 2018 !!!

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 15. března 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16559
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat