Nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a důchodové pojištění v roce 2018 • přehled zásadních změn od 1. 1. 2018

Určeno pro:mzdové účetní, personalisty a pracovníky PaM

  • Nemocenské pojištění a pojistné v roce 2018 • zásadní změny od 1. 1. 2018
  • povinnosti zaměstnavatelů
  • účast na nemocenském pojištění v příkladech (malý rozsah, DPP, sčítání a přesouvání příjmů)
  • správné vyplňování a předkládání tiskopisů • e-Podání
 • Dávky nemocenského pojištění 2018
 • podmínky nároku na dávky • výpočet a výše dávek
 • stanovení rozhodného období uplatňování dávek nemocenského pojištění
 • změny v nemocenském pojištění v roce od 1. 1. 2018 a v roce 2019 • aktuality k datu konání semináře

 

 • Zákon o pojistném na sociální zabezpečení 2018
 • vyměřovací základy 9 splatnost pojistného
 • postupy při dosažení maximálního vyměřovacího základu • výše maximálního vyměřovacího základu

 

 • Důchodové pojištění v roce 2018

 

 • Zákon o důchodovém pojištění: druhy důchodů a podmínky nároku na důchod • stanovení důchodového věku • výpočet důchodu • náhradní doby pojištění • vyloučené doby a jejich hodnocení
 • Povinnosti zaměstnavatelů • ohlašovací povinnost • podklady pro sepisování žádostí o důchod
 • Evidenční listy důchodového pojištění
 • Aktuality k datu konání semináře • změny v důchodovém pojištění v roce 2018 (stanovení důchodového věku, podmínky nároku na sirotčí důchod)
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 26. ledna 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16582
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat