Nové povinnosti v elektronické komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem veřejných zakázek od 18. 10. 2018

Určeno pro: účastníky v řízení o veřejných zakázkách, tedy zadavatele a zájemce o veřejnou zakázku - pověřené odborné pracovníky sestavující nabídku a akceptaci veřejné zakázky

  • Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky • nabídky • žádosti • návrh + podání + vyjádření + rozklad = elektronická komunikace s ÚOHS
  • V našem vzdělávacím setkání probereme výjimky z elektronické komunikace • povinnost zadavatele prokázat schodu použitého nástroje se zákonem • sankci neplatnosti • autenticitu nabídky a další navazující témata
  • Podíváme se pod pokličku uživatelské příručky k elektronické komunikaci dle ZZVZ
  • Stručně: Po 18. říjnu 2018 již zadavatel NESMÍ umožnit podávání listinných nabídek
  • A právě na to se připravíme také diskuzí • náměty na řešení a upozorněním na možné chyby

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 20. září 2018, 9.00 - 13.30
  • Variabilní symbol: 16934
  • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat