Novela zákoníku práce • rámcové seznámení se změnami od 1. ledna 2018 dle aktuálního stavu

Určen pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetná a všechny zájemce, kteří ke své práci potřebují mít znalosti z této oblasti.

 • rámcové seznámení se změnami od 1. 1. 2018
 • vrcholový řídící zaměstnanec
 • převedení na jinou práci
 • dohoda o pracovní činnosti a vyrovnávací období
 • nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a vyrovnávací období
 • harmonogram směn a seznámení zaměstnance s harmonogramem
 • nepřetržitý denní odpočinek • denní odpočinek u zaměstnance konajícího práci v nočních směnách • nepřetržitý odpočinek v týdnu
 • pracovní pohotovost a pružná pracovní doba • odměna za pracovní pohotovost
 • dovolená
 • homeoffice
 • doručování nově
 • pracovní smlouva• podstatné a možné náležitosti pracovní smlouvy
 • druh práce a pracovní náplň• co lze doporučit jako součástí pracovní smlouvy a co nikoliv
 • vybraná témata spojená s pracovní smlouvou• nejčastější chyby při uzavírání pracovní smlouvy • doba trvání pracovního poměru (včetně pracovních poměrů zaměstnanců „záskoků“) • zkušební doba – jak správně sjednat a časté problémy v praxi • odměňování zaměstnance (minimální, zaručená mzda, určení mzdy, mzda s přihlédnutím k práci přesčas apod.)
 • pracovní úrazy• zpracování pracovního úrazu z hlediska zaměstnavatele (co kam a kdy poslat)
 • zánik pracovního poměru• dohoda • výpověď a výpovědní důvody uvedené v ust. § 52 zákoníku práce • okamžité zrušení pracovní poměru • zrušení pracovního poměru ve zkušební době • uplynutí doby • základní problémy vznikající v praxi • " Výtka“ • jak postupovat
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 23. listopadu 2017, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16476
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 890 Kč Objednat