Novela ZDPH 2017 • změny účinné od 1. 7. 2017 včetně výkladu k problematickým oblastem • aktuální problémy • novela ZDPH 2018

Určen pro: ekonomické, účetní pracovníky a pro všechny, kteří se ve své práci setkávají s problematikou DPH

  • Nová právní úprava pro rok 2017
  • služby související s nemovitostí
  • leasing • NOVÁ úprava leasingu z hlediska:
  • manka a škody u zásob a dlouhodobého majetku a (paragraf 77 a 78 ZDPH) jejich vliv na korekci odpočtu (vyrovnání a úprava odpočtu) - postup při prodeji dlouhodobého majetku a úpravě odpočtu
  • NOVÝ paragraf 20a – tj. podmínky pro zproštění povinnosti přiznat DPH z přijatých záloh
  • NOVÁ úprava společností bez právní subjektivity
  • přepracované znění paragrafu 72 – 78 – nároku na odpočet – základní pravidlo, časové souvislosti
  • tuzemská přenesená zdanitelná plnění po novele – paragraf 92b -92f
  • aktuálních Metodika GFŘ k výše uvedeným bodům
 • Největší praktické problémy

 • problematika kontrolního hlášení s důrazem na nejčastější rezonance
 • sankce z kontrolního hlášení a jejich zmírnění na základě pokynu č.G-29
 • opravné daňové doklady a jejich správné promítnutí v kontrolním hlášení na obou stranách – časové souvislosti v novém pojetí
 • splátkové a platební kalendáře v kontrolním hlášení
 • postupy správce k odstranění pochybností • nejčastější rozpory v reportování plátců na obou stranách zdanitelného plnění
 • ručení za nezaplacenou daň dodavatelem • paragraf 108 a 109 ZDPH – východiska z výstupů KH
 • uplatňování DPH v zahraničí • největší problémy při obhajobě osvobození u dodání zboží do jiného členského státu • daňový doklad při vývozu • dodání zboží v tuzemsku osobou neusazenou • služby vůči zahraničí
 • nesprávné uvedení daně v jiném zdaňovacím období • možnosti posunu
 • připravované změny v DPH pro rok 2018
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 13. prosince 2017, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16507
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 890 Kč Objednat