Zdaňování příjmů ze závislé činnosti - novinky v roce 2019 a roční zúčtování za rok 2018

Určeno pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty, zpracovatele mzdových podkladů, pracovníky PaM a všem, kteří se zabývají problematikou zdaňování příjmů ze závislé činnosti a ročního zúčtování.

Cílem semináře je poskytnout nejnovější informace o zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018 a novinkách v roce 2019, a dále k ročnímu zúčtování záloh za rok 2018.

 • Program semináře:
 • splnění náležitostí pro uplatnění daňových slev a daňového zvýhodnění pro rok 2018
 • prohlášení poplatníka k dani
 • NOVÁ žádost o provedení ročního zúčtování
 • termíny kdy je nutné nejpozději učinit prohlášení poplatníka
 • pPříjmy, které podléhají konečné srážkové dani
 • jak prokazovat slevy na dani a daňové zvýhodnění pro RZD za rok 2018 (GDPR)
 • daňové slevy a jejich uplatnění (školkovné)
 • slevy na invaliditu
 • kdy je možné nejpozději podepsat žádost o roční zúčtování daní
 • kdo je vyloučen ze zpracování u zaměstnavatele
 • zpětné podepsání prohlášení poplatníka
 • kdy je možné nejpozději zpracovat roční zúčtování daní za rok 2018
 • ZMĚNY v potvrzení o zdanitelných příjmech vydávaných zaměstnanci
 • forma • termín • náležitosti tohoto potvrzení
 • mzdové listy za rok 2018 náležitosti mzdového listu
 • slevy na zaměstnance (pro zaměstnavatele)
 • vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané zvláštní sazbou • srážkovou daní, termíny podání, formuláře, jak správně tyto formuláře vyplnit
 • penzijní a životní pojištění
 • pojištění členů statutárních orgánů
 • nepeněžní plnění poskytované zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům
 • problematika zaměstnávání daňových nerezidentů v ČR z pohledu daně z příjmů
 • problematika zaměstnávání daňových rezidentů v zahraničí z pohledu daně z příjmů
 • nejčastější chyby zjišťované u zaměstnavatelů
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 12. prosince 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16916
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat