Ochrana osobních údajů dle GDPR ve mzdové a personální oblasti a archivace dat

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a ostatní osoby, které chtějí získat informace v dané oblasti

PŘÍNOS: Na semináři se seznámíte s problematikou ochrany osobních údajů v oblasti mzdové a personální agendy podle zákona č. 101/2000 Sb. a obecného nařízení EU, známého pod zkratkou GPPR, které nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018. Získáte informace, kdy je nutné mít souhlas se zpracováním osobních údajů, kdy je to nadbytečné, co je citlivý osobní údaj a jak je nutné s ním zacházet. Též se dozvíte, jaké jsou archivační lhůty všech dokumentů v personální a mzdové agendě, jaké jsou formy archivace dat a jak se provádí skartace dokumentů. Součástí materiálů bude vnitřní předpis o ochraně osobních údajů v personální a mzdové oblasti, doklad o instruktáži o osobních údajích, souhlas se zpracováním údajů, záznamy o zpracování osobních údajů ve vztahu ke kamerovému systému, k údajům v oblasti personální agendy, mzdové agendy s rozpracováním na jednotlivé dílčí okruhy - pro účely srážek ze mzdy, pro zajištění pracovnělékařských služeb, pro naplnění 4% podílu OZP, pro účely nemocenského a důchodového pojištění, atd.
 • Program semináře:
 • Ochrana osobních údajů
 • právní úprava
 • definice pojmů • osobní údaj • citlivý údaj • biometrický údaj • anonymní údaj • subjekt údajů • správce údajů • zpracovatel údajů • pověřenec
 • zpracování osobních údajů • uchovávání osobních údajů • archivace údajů • výmaz údajů (být zapomenut)
 • souhlas se zpracováním osobních údajů – kdy je nutný, kdy nikoliv
 • povinnosti při zpracování osobních údajů
 • povinnosti při zpracování citlivých údajů
 • práva subjektu údajů
 • likvidace osobních údajů
 • úřad pro ochranu osobních údajů
 • přestupky • správní delikty
 • kamerový systém
 • osobní spis • obsah spisu • ochrana osobních údajů v osobním spisu
 • inzerát a osobní údaje uchazeče o zaměstnání
 • Archivace dat
 • právní úprava
 • základní pojmy • dokument • původce dokumentu • spisová služba • archiválie • archiv • registratura • archivní zpracování • označování dokumentů • symboly A,S,V
 • evidence dokumentů • archivace dokumentů a vyřazování dokumentů • archivace analogová a digitální • digitální archivace vlastní a jiným subjektem a povinnosti vůči OSSZ
 • spisová služba – pro veřejnoprávní původce (jen stručně)
 • ochrana archiválií
 • síť archivů v ČR
 • archivační lhůty jednotlivých dokumentů mzdové a personální agendy • mzdový list • doklady o pracovněprávních náležitostech • doklady o vzniku, trvání a ukončení PPV • vnitřní předpisy • prémiové řády • docházka do zaměstnání • doklady o pracovním volnu bez náhrady příjmu • dovolenky • důtky, výtky, pozitivní hodnocení zaměstnance • pracovní výkazy • účetní záznamy • doklady o srážkách ze mzdy • doklady o zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení, nemocenském pojištění, ELDP, atd.
 • mzdové a účetní rekapitulace
 • výplatní lístky
 • Osobní spis a jeho ochrana
 • Změny v NP od 1. 2. a od 1. 6. 2018 • otcovská poporodní péče • pravděpodobný příjem u rozhodných období • dlouhodobé ošetřovné
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 25. května 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16682
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat