Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2019 • zařazování zaměstnanců do platových tříd a určování platového tarifu

Určeno pro: personalisty a ekonomy ve veřejných službách a správě, ve zdravotnických, pedagogických zařízeních, v sociálních službách, územních samosprávných celcích, školství, v kulturních zařízeních

Program semináře:

Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2019.

 • nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • platové tarify v roce 2019 a jejich vliv na požadované množství prostředků na platy
 • nové vymezení stupnic platových tarifů pro skupiny zaměstnanců ve veřejných službách a správě a podmínky pro jejich uplatnění

Zařazení prací do platových tříd v katalogu prací ve veřejných službách a správě

 • nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 399/2017 Sb., (výkon státní správy a samosprávy, sociální služby, školství, zdravotnictví, kultura, atd.)

Řešení složitých případů zařazení do platových tříd podle nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě

 • zařazení do platové třídy zaměstnanců, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady
 • zařazování do platových tříd vedoucích zaměstnanců, při kumulacích prací, při zastupování
 • tvorba popisů práce, vymezování druhu práce v pracovní smlouvě.

Další otázky poskytování platu a jeho složek podle části šesté zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády,

 • změny nejnižších úrovní zaručené mzdy od 1. 1. 2019 a jejich vliv na platové poměry
 • ekonomické a sociální podmínky ovlivňující poskytování platu zaměstnavatelem
 • určování platového tarifu skupin zaměstnanců, určování platové třídy, platového stupně a stupnice platových tarifů
 • zápočet praxe, zvláštní způsob určení platového tarifu
 • doplácení do nejnižších úrovní zaručené mzdy
 • zásada rovnosti při poskytování platu
 • poskytování příplatku za vedení, osobního příplatku, zvláštního příplatku, režimových příplatků, odměn a cílových odměn
 • platový výměr

Splatnost a výplata platu a výpočet průměrného výdělku

Diskuze a odpovědi na dotazy


Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 22. listopadu 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 15356
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat